Marketing internetowy

Skuteczne promowanie oferowanych przez firmę produktów lub usług, a także upowszechnianie jej pozytywnego wizerunku na rynku jest kluczową kwestią podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Uwaga ta dotyczy zresztą wielu innych podmiotów, dla których kreowanie własnej marki pozwala na osiąganie określonych celów. Dotyczy to np. polityków i celebrytów czy różnego typu organizacji, w tym pozarządowych.

Ogromne możliwości w zakresie promocji stwarza Internet, dzięki któremu dostęp do narzędzi marketingowych jest znacznie ułatwiony i nie musi wiązać się z ponoszeniem dużych nakładów finansowych. Dlatego warto zorientować się, czym jest marketing w Internecie, jakie są jego rodzaje oraz w jaki sposób w praktyce wygląda jego wdrażanie, w tym przy udziale wyspecjalizowanej agencji.

Marketing internetowy

Istota marketingu internetowego

Marketing w Internecie to pojęcie, które doczekało się wielu różnorodnych definicji. Ze względu na jego dużą złożoność oraz stały, intensywny rozwój, trudno jest dokładnie uchwycić jego istotę. Tak jak sam marketing, może on być uznawany za:

 • określoną koncepcję, sposób działania czy filozofię, która charakteryzuje działalność w zakresie promocji na rynku,
 • proces o charakterze społecznym oraz zarządczym, pozwalający na dostarczanie odbiorcom takich treści oraz produktów, jakich oczekują,
 • system składający się z wielu działań i instrumentów, który kształtuje rynek reklamowy.

Wiele osób zastanawia się, decydując się na marketing internetowy, co to właściwie oznacza i za pomocą jakich narzędzi może on być realizowany. Biorąc pod uwagę nazwę, automatyczne skojarzenie dotyczy działań promocyjnych realizowanych przy wykorzystaniu sieci. Pomimo tego, że definicja ta jest prawidłowa, to jednak jest ona dużym uproszczeniem i tak naprawdę kwestia ta jest bardziej złożona.

Główne atrybuty e-marketingu

Marketing internetowy wyróżnia się szeregiem cech. Chodzi o:

 • globalny zasięg – wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do sieci internetowej (obecnie na świecie używa jej ponad 5 mld ludzi, a w Polsce Internet wykorzystuje około 92% członków społeczeństwa), możliwe jest prowadzenie kampanii internetowych,
 • interaktywność – wymiana informacji pomiędzy marketerem a użytkownikiem bazuje na różnorodnych sposobach komunikacji, w tym poczcie e-mail, mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) czy forach tematycznych; kanały takie zapewniają możliwość nawiązania natychmiastowego kontaktu,
 • personalizację komunikatów reklamowych – dzięki skutecznemu targetowaniu, czyli doborowi członków grupy docelowej, marketing sklepu internetowego dociera do tych użytkowników, którzy, potencjalnie, są najbardziej zainteresowani danym produktem czy usługą,
 • pozyskiwanie różnorodnych danych na temat użytkowników – jest to możliwe np. dzięki „ciasteczkom”, czyli plikom cookies, a także wielu narzędziom z zakresu analityki internetowej,
 • dostęp do ogromnej bazy ofert – rynek reklamowy w sieci jest mocno rozwinięty, tak więc w zasadzie każdy internauta, bez większych problemów, może skorzystać z poszczególnych narzędzi i instrumentów składających się na marketing.

W Internecie charakterystyczne jest również to, że prowadzenie kampanii reklamowych jest niezależne od pory dnia. Można je tworzyć i zarządzać nimi w sposób automatyczny, dzięki czemu możliwe jest realizowanie działań marketingowych bez przerwy, 24 godziny na dobę. Szeroki dostęp do Internetu pozwala ponadto na elastyczne planowanie czasu pod kątem takich działań i ich wdrażanie w zależności od indywidualnych preferencji oraz dostępności.

Sieć to także potężne narzędzie dla remarketingu. Obejmuje ono działania skierowane względem tych użytkowników, którzy wcześniej mieli kontakt z witryną (np. weszli na nią, by sprawdzić produkty i dodać je do koszyka), ale nie podjęli akcji związanej z zakupem dostępnego asortymentu. Gromadzenie danych na ich temat, możliwe dzięki „ciasteczkom” lub korzystaniu z formularza kontaktowego, w którym podaje się m.in. adresy e-mailowe, pozwala na wysłanie do takich osób spersonalizowanych reklam. Według badań, 26% spośród nich, pod wpływem reklamy, decyduje się na ponowne odwiedzenie witryny i dokonanie konwersji. Daje to niespotykane dotąd możliwości, jeśli chodzi o marketing sklepu internetowego.

Wzrastająca rola użytkowników

Marketing w Internecie można określić jako działania prowadzone przy wykorzystaniu sieci, które kładą nacisk nie tylko na promocję, ale również na wieloaspektową komunikację z klientem i rozwijanie długotrwałych relacji z nim. Celem jest budowa świadomości marki oraz doprowadzenie do tego, by produkty i usługi sprzedawały się szybciej.

Stale rosnące znaczenie ma ścisła kooperacja z klientem, która przejawia się w:

 • szybkim, nierzadko automatycznym (np. poprzez ankiety) pozyskiwaniu od niego informacji zwrotnych na temat poziomu zadowolenia czy podstawowych potrzeb,
 • oferowaniu mu różnorodnych kanałów sprzedażowych online (e-sklep, social media, serwisy informacyjne i tematyczne),
 • umożliwianiu mu dostępu do konfiguratorów produktów i usług.

W marketingu internetowym docenia się rolę, jaką klient może odgrywać w działaniach sprzedażowych oraz reklamowych. Coraz częściej jest on włączany do realizacji procesów związanych z planowaniem kampanii promocyjnych czy projektowaniem produktów i usług. Zamiast hasła konsument, który kojarzy się z biernym odbiorcą przekazów marketingowych, obecnie mówi się o prosumencie. Jest to termin, którym aktualnie na szeroką skalę posługuje się marketing internetowy. Co to jednak jest?

Słowo to powstało z połączenia dwóch innych wyrazów, czyli producent i konsument. Dotyczy osoby, która aktywnie działa na rzecz przedsiębiorstwa i bierze szeroki udział w procesach biznesowych, w tym w ramach promocji marki. Daje to wymierne korzyści zarówno przedsiębiorstwu (poprawa jakości wyrobów, rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku na rynku), jak i samemu prosumentowi (otrzymuje on lepiej dopasowane pod kątem własnych potrzeb produkty i usługi).

W sposób najpełniejszy idea prosumpcji jest wdrażana w ramach działań, które składają się na marketing w Internecie. Wynika to z powszechnego dostępu do sieci i łatwości podejmowania działań promocyjnych w jej ramach, w tym pod postacią pozytywnych opinii i komentarzy, jakie są formułowane przez użytkowników względem marki.

Osiąganie konwersji

Ścisła kooperacja pomiędzy przedsiębiorstwem a prosumentem, co cechuje marketing sklepu internetowego, prowadzi do tego, że możliwe jest skuteczne profilowanie oferty zgodnie z potrzebami nabywcy. Zwiększa to możliwości uzyskiwania konwersji, czyli osiągania przez marketerów i reklamodawców założonych wcześniej celów.

Taka konwersja to nie tylko, jak w tradycyjnym marketingu, wzrost sprzedaży czy zwiększenie rozpoznawalności marki. Może nią być również utworzenie przez użytkownika konta w e-sklepie czy kliknięcie przycisku z numerem telefonu. Aktualnie obserwowany jest wzrost roli celów cząstkowych, czyli konwersji o charakterze mikro. Obejmują one przykładowo:

 • dodanie produktu do koszyka,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego,
 • pobranie lub obejrzenie materiału filmowego dostępnego na stronie WWW,
 • zapisanie się do newslettera,
 • skorzystanie z wyszukiwarki wewnętrznej,
 • kliknięcie reklamy tekstowej lub wizualnej zawartej w witrynie.

Uzyskanie tego typu konwersji, w zależności od przyjętej w ramach marketingu sklepu internetowego strategii, jest świadectwem określonych interakcji użytkownika z witryną i czynnikiem, który może go skłonić do zakupu (nie tylko produktu czy usługi, ale również powierzchni reklamowej dostępnej na stronie WWW), a tym samym doprowadzić do zwiększenia zysków.

Konwersja jest wskaźnikiem stosunkowo łatwo mierzalnym, co pozwala na sprawne analizowanie i weryfikowanie skuteczności kampanii reklamowych. Wyraża się ją, w zależności od monitorowanego działania użytkowników, w liczbach, procentach, ułamkach czy walutach. Marketing internetowy Google pozwala na uzyskiwanie konwersji za pomocą różnych portali, aplikacji i serwisów, w tym nie tylko stron WWW i e-sklepów, ale również mediów społecznościowych oraz blogów i forów.

Marketing w Internecie a tradycyjne działania promocyjne – podstawowe różnice

Marketing internetowy jest znacznym rozwinięciem tradycyjnie wdrażanych koncepcji. Wykorzystywanie w jego ramach sieci daje duże możliwości, w tym w kontekście realizacji działań reklamowych za pomocą rozbudowanych narzędzi i systemów. Dlatego znacznie różni się od tradycyjnego marketingu.

Główne odmienności sprowadzają się do:

 • członków grupy docelowej – marketing sklepu internetowego nie jest kierowany do wszystkich osób, ale wyłącznie do internautów,
 • relacji z konsumentami – mają charakter dwu-, a nie jednostronny, poza tym opierają się na interaktywności i wiążą się z dużą aktywnością odbiorców przekazów reklamowych,
 • zakresu wiedzy na temat klientów – jest bardzo szeroka, co jest osiągane dzięki szybkiemu dostępowi do wiedzy (tradycyjnie wiązało się to np. z czasochłonnym prowadzeniem badań rynkowych); efektem jest szczegółowe i masowe targetowanie oraz kreowanie wysoce spersonalizowanych reklam,
 • nieograniczonego zasięgu i czasu realizacji kampanii promocyjnych – marketing w Internecie może być prowadzony z dowolnego miejsca na świecie i bez względu na porę, ponadto pozwala na uzyskiwanie dostępu do globalnego targetu,
 • sposobu dystrybucji treści marketingowych – są one przekazywane za pomocą krótkich kanałów,
 • elastyczności struktur organizacyjnych – nie są one sformalizowane, ale posiadają spłaszczoną strukturę, co usprawnia przepływ wszelkich zasobów,

Ważna różnica dotyczy również wymiany informacji. Dzięki Internetowi proces ten jest szybki, w dużej części przypadków automatyczny, i nie natrafia na przeszkody organizacyjne czy administracyjne. Powoduje to, że planowanie i wdrażanie kampanii z zakresu marketingu internetowego jest bardzo sprawne.

Cele marketingowe

Wdrażając marketing internetowy, Google pozwala na uzyskiwanie znacznie szerszych celów niż w tradycyjnych rozwiązaniach. W tym zakresie chodzi nie tylko o wywarcie skutecznego wpływu na klienta, tak aby dokonał on zakupu. Ważne jest również:

 • budowanie społeczności lojalnych oraz przywiązanych do danej marki użytkowników, czemu służy np. promowanie wizerunku firmy jako eksperta w danej dziedzinie (nieocenioną pomocą w tym względzie są blogi i fora oraz artykuły sponsorowane) czy pozyskiwanie leadów, czyli danych kontaktowych klientów,
 • edukacja użytkowników poprzez m.in. zamieszczanie na stronach internetowych cennych porad i wskazówek odnośnie do realizacji różnych procesów i czynności (np. samodzielna naprawa zepsutych urządzeń domowych).

Priorytety e-marketingu są złożone i w coraz większym stopniu skupiają się na budowie ścisłych relacji z klientami. Oczywiście, nadrzędne znaczenie nadal ma wzrost zysków, jednak jest to osiągane za pośrednictwem innych niż w tradycyjnym marketingu celów cząstkowych.

Rodzaje działań promocyjnych

Różnice dotyczą także sposobu promocji. Tradycyjnie była ona realizowana w ramach strategii push, czyli „wypychania” treści w kierunku odbiorcy. Były mu one prezentowane za pomocą różnych kanałów (wiadomości SMS, mailing, newsletter). Na ich podstawie podejmował on decyzje zakupowe.

Marketing w Internecie opiera się na strategii pull, czyli „przyciągania”. Użytkownik samodzielnie wyszukuje interesujące go treści i selekcjonuje je pod kątem własnych potrzeb, co pozwala mu na wybór najbardziej adekwatnych produktów i usług.

Współcześnie, za pomocą narzędzi dostępnych w sieci, można skutecznie integrować obie rodzaje strategii. Dużo możliwości w tym zakresie dają blogi czy media społecznościowe. Przykładowo, jeśli użytkownik „polubi” określoną stronę, wcześniej samodzielnie do niej docierając, to automatycznie będzie powiadamiany o tym, co dzieje się w jej ramach. Dzięki temu może szybko uzyskać informacje np. o dostępnych rabatach, a następnie skorzystać z oferty.

Koszty

To, co różnicuje marketing internetowy i tradycyjny, to również poziom kosztów. Zwykle był on stosunkowo wysoki, gdyż większość działań należało prowadzić ręcznie, bez możliwości użycia zautomatyzowanych systemów i programów ułatwiających wymianę danych. Dotyczyło to m.in. wyznaczania grupy docelowej czy monitorowania skuteczności kampanii promocyjnych. Ponadto reklama, np. telewizyjna, zawsze wymaga poniesienia sporych nakładów, które mogą być niemożliwe do zapewnienia przez małe firmy.

Internet zupełnie zmienił sposób prowadzenia kampanii promocyjnych. Wszystkie procesy są realizowane sprawnie i wydajnie, szczególnie jeśli wykonuje je wyspecjalizowana agencja marketingu internetowego. Efektem jest redukcja kosztów i możliwość szerokiego reklamowania również w przypadku startupów oraz małych podmiotów.

Na rynku dostępne są narzędzia, które ułatwiają tworzenie i publikowanie materiałów promocyjnych. Ich obsługa jest stosunkowo prosta, a w sieci można odnaleźć liczne poradniki i wskazówki, jak efektywnie wykorzystać wszystkie funkcjonalności. Część z takich narzędzi jest oferowana za darmo.

Dzięki temu kampanie marketingowe mogą być samodzielnie realizowane przez niektórych użytkowników – wystarczy dostęp do Internetu i podstawowa wiedza na temat rodzajów i formatów reklam oraz sposobu ich umieszczania w serwisach WWW. W tradycyjnym marketingu nie było to możliwe.

Marketing w Internecie to zupełnie inny sposób patrzenia na działalność promocyjną. Jest to marketing w pełni elastyczny i efektywny, ściśle dopasowujący się do stale zmieniających się potrzeb klientów oraz pozwalający na szeroką kooperację pomiędzy nadawcą i odbiorcą reklam. Ma on niespotykany dotąd zasięg – użytkownik z Polski może dotrzeć ze swoją ofertą nawet do najdalszych zakątków świata i nie potrzeba do tego bezpośrednich kontaktów z targetem. Marketing internetowy ma charakter globalny i jest znacznie bardziej efektywny niż tradycyjne działania reklamowe.

Historia i rozwój e-marketingu

Marketing w Internecie pojawił się w związku z udostępnieniem sieci do użytkowania komercyjnego. Stało się to w 1991 r. Internet zbudowano jednak znacznie wcześniej, gdyż pierwsze inicjatywy w kierunku opracowania rozwiązania nawiązującego do niego podjęto już w latach sześćdziesiątych XX w.

Przez wiele lat użytkowanie Arpanetu (Advanced Research Projects Agency Network), gdyż tak nazwano sieć, było ograniczone głównie do sił zbrojnych oraz ośrodków naukowych.

Przed erą Internetu prowadzenie działań marketingowych było znacznie utrudnione i wiązało się z wysokimi kosztami. Promocja w zasadzie ograniczała się do lokalnych klientów, do których sprawnie można było dotrzeć z treściami reklamowymi. Gdy istniała potrzeba poszerzenia działalności, wykorzystywano sprzedaż bezpośrednią realizowaną przez oddelegowanych w teren przedstawicieli.

Marketing internetowy doprowadził do rewolucji w tej dziedzinie. Pierwsze próby jego praktycznego wykorzystywania zostały podjęte jeszcze przed powstaniem pierwszych komercyjnych serwerów. Ważne znaczenie miało:

 • nadanie przez amerykańskiego programistę i inżyniera, Raya Tomlinsona, pierwszej wiadomości e-mailowej (1971 r., choć niektóre źródła podają 1972 r.) – wiadomość ta zawierała obecnie powszechnie używany znak @, który służy do wyodrębnienia nazwy odbiorcy od adresu,
 • wykorzystanie po raz pierwszy przez marketera pracującego w firmie DEC, Gary’ego Thuerka, poczty elektronicznej do wysłania treści reklamowych (1978) – mailing objął 400 użytkowników Arpanetu,
 • powstanie pierwszych serwerów internetowych na terenie Europy (1991),
 • utworzenie pierwszej przeglądarki stron WWW, w której możliwe było wyświetlanie grafik (1993) – chodzi o Mosaic.

Wydarzenia te stopniowo pozwalały na coraz szybszy rozwój marketingu w Internecie. W 1993 r. Global Network Nawigator, czyli pierwsza witryna, która oferowała klikalne reklamy internetowe, sprzedała jedną spośród nich na rzecz zewnętrznego podmiotu. Dało to początek działaniom promocyjnym realizowanym w sieci.

Rok 1994 był przełomowy, jeśli chodzi o marketing internetowy. Na stronie głównej witryny HotWired.com (aktualnie wired.com) umieszczony został baner graficzny reklamujący ofertę amerykańskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, American Telephone and Telegraph Company (obecnie AT&T). Wprawdzie nie odsyłał on bezpośrednio do strony tej firmy (zamiast tego umożliwiał odbycie wirtualnej wycieczki po siedmiu najbardziej popularnych muzeach sztuki na świecie), ale zawierał chwytliwe hasło („Have you ever clicked your mouse right here?”, co oznacza: „Czy kiedykolwiek kliknąłeś tutaj myszką?”) i zapewnił wysoki współczynnik klikalności (utrzymywał się on na poziomie 44% przez cały, 4-miesięczny czas trwania emisji).

Publikacja tego banera doprowadziła do szybkiego rozwoju różnych rodzajów e-reklam. Zamiast formatów statycznych, na coraz szerszą skalę zaczęto wykorzystywać tzw. displaye, czyli kreacje o charakterze dynamicznym. Zawierały one interaktywne GIF-y reklamowe, w których wyświetlano proste animacje. Pojawiały się one obok treści znajdujących się w serwisach WWW.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. oraz na początku XXI w. marketing w Internecie zaczął bazować na kilku kolejnych formatach reklamowych. Pojawiły się one również w Polsce. Chodziło o interstitial (kreacja rozciągająca się na całej stronie w momencie, gdy ładuje się docelowa witryna wybrana przez użytkownika) oraz pop-under (reklamy wyskakujące po najechaniu kursorem na określone miejsce w serwisie, ale wyświetlane dopiero po zamknięciu przeglądarki).

Lata 1994-1995 obejmują utworzenie pierwszych e-sklepów, które, co istotne, działają do dnia dzisiejszego, będąc potentatami w branży e-commerce. Chodzi o Amazon czy e-Bay. W Polsce e-sklepy zaczęły powstawać nieco później, na przełomie XX i XXI w. Pierwszym spośród nich był Terent (1997). Następnie działalność rozpoczęły takie marki typu Empik, Merlin i Allegro (1999). Znacznym ułatwieniem dla ich działalności stało się uruchomienie nowoczesnych przeglądarek, takich jak Opera (1994) oraz Internet Explorer (1995). W ten sposób pojawiła się zupełnie nowa kategoria działań promocyjnych, czyli marketing sklepu internetowego.

Kolejna ważna data to 1998 r. Doszło wówczas do wydarzenia, które wydatnie wpłynęło na marketing internetowy. Google, bo tak nazwano nową przeglądarkę, zaoferowała zupełnie nowe podejście do e-reklamy. Zamiast inwazyjnych, wywołujących zdenerwowanie ze strony dużej liczby użytkowników reklam typu interstitial czy pop under, odbiorcom udostępniono reklamy zamaskowane oraz zalinkowane. Służyły temu:

 • uruchomiony w 2000 r. system AdWords, który bazuje na plikach cookies,
 • utworzona w 2003 r. platforma AdSense, pozwalająca na osiąganie zysków dzięki reklamom umieszczanym we własnym serwisie internetowym.

Dzięki nim możliwe stało się upowszechnienie m.in. tekstów sponsorowanych, które zawierają odsyłacze do stron reklamodawców, oraz pozycjonowania stron przy wykorzystaniu zasad SEO (Search Engine Optimization – optymalizacja stron WWW pod kątem wyszukiwarki).

Rynek marketingu w Internecie sukcesywnie notuje wzrosty. Chwilowe spadki odnotowano w związku z pandemią koronawirusa, jednak aktualnie globalny rynek reklamowy intensywnie się rozwija. W 2021 r. wydatki na reklamy wzrosły o 15,6% w porównaniu do roku poprzedniego. W 2022 r. taki trend ma zostać utrzymany, a tempo wzrostu, według prognoz, osiągnie wartość 9,1%. W 2015 r. światowe wydatki na cele marketingowe wyniosły 570 mld dolarów. Aktualnie jest to poziom około 700 mld dolarów. W 2026 r. przewidywany jest wzrost do wartości 786 mld dolarów.

Także w Polsce marketing internetowy cieszy się dużą popularnością. W 2020 r. po raz pierwszy przekroczony został próg 5 mld zł, jeśli chodzi o wartość rynku reklam online. Obecnie notowane są około 20-procentowe wzrosty. Prognozowane jest utrzymanie tej tendencji w kolejnych latach.

Wraz z intensywnym rozwojem koncepcji marketingowych pojawiło się pojęcie digital marketing, czyli marketing cyfrowy. Czy różni się on czymś od e-marketingu? Można go traktować szerzej, gdyż obejmuje również działania reklamowe, jakie są podejmowane np. za pomocą wiadomości SMS lub MMS.

W zasadzie jednak w każdym przypadku takie działania są ściśle powiązane z Internetem. Przykładem jest zamawianie produktów czy usług poprzez sieć. Podczas tego procesu często istnieje wymóg podania numeru telefonu. Uzyskanie przez reklamodawcę tego typu danych pozwala na kierowanie oferty również przez kanał telefonii komórkowej. Współcześnie marketing internetowy oraz cyfrowy wykazują ścisły związek ze sobą i są przeważnie wykorzystywane z zintegrowany sposób.

Etapy działalności marketingowej w Internecie

Efektywne wdrażanie narzędzi i instrumentów, z jakich składa się marketing sklepu internetowego, musi cechować się spójnością i wysokim poziomem integracji oraz konsekwencją. Kluczowe jest uwzględnienie kilku etapów, które powinny być realizowane w odpowiedniej kolejności.

Wyznaczenie strategii

Podczas działalności w sieci powinna ona uwzględniać wszelkie elementy marketingu mix. Chodzi o produkt, cenę, miejsce i promocję, a także, w rozszerzonej wersji (formuła 7P), również ludzi (pracowników), proces (obsługa klienta) oraz świadectwo materialne (czynniki wpływające na wizerunek firmy, w tym logo, lokalizacja, dominująca kolorystyka czy strona WWW).

Projektując strategię, marketing w Internecie powinien uwzględnić szereg pytań:

 • kto jest potencjalnym klientem? Jak wygląda jego profil, w tym pod kątem płci, wieku czy wykształcenia oraz rodzaju zainteresowań i dotychczasowej aktywności w Internecie?
 • w jaki sposób można skłonić użytkowników do zakupu określonych produktów lub usług? Jakie są pożądane praktyki w tym względzie i metody wykorzystywane przez konkurentów?
 • jak dotrzeć z przekazem marketingowym do targetu?
 • za pomocą jakich środków skorelować cele dotyczące osiągnięcia zysku oraz zwiększenia widoczności strony WWW?
 • jakie są najbardziej użyteczne metody monitorowania skuteczności marketingu internetowego?
 • jakie korzyści osiągnie użytkownik w efekcie kontaktu z marką?

Dzięki sformułowaniu odpowiedzi na tego typu pytania można dobrze poznać specyfikę rynku oraz potrzeby i preferencje użytkowników. Pozwala to na dokładne dopasowanie treści reklamowych do wymogów odbiorców i stanowi ważny czynnik uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Marketing internetowy jest realizowany w złożonym, obejmującym wiele różnorodnych podmiotów środowisku. Dlatego, w ramach strategii, ważne jest skupienie uwagi na tym, jaką wartość dla odbiorców wygeneruje firma. Może nią być nie tylko odpowiedni produkt, ale również atrakcyjny, przyciągający uwagę i wywołujący pozytywne wrażenia przekaz reklamowy czy możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych poprzez social media. Marketing w Internecie daje pod tym względem ogromne możliwości. Istnieje jednak potrzeba ich precyzyjnego dopasowania do potrzeb reklamodawcy oraz odbiorców, tak by w efekcie uzyskać konwersję.

Określenie możliwości rynkowych

Etap ten polega na zweryfikowaniu, jakie są dostępne metody reklamowania się, w tym pod kątem specyfiki danej branży czy poziomu budżetu. Kluczowe znaczenie ma wyodrębnienie konkurentów i sprawdzenie, jakie sposoby reklamowania są przez nich stosowane oraz które działania przynoszą pożądane rezultaty. Może to znacznie wspomóc projektowanie kampanii – oparcie się na dobrych praktykach jest w każdym przypadku zalecane.

Warto przeprowadzić również analizę najczęściej stosowanych na rynku fraz kluczowych, które służą konkurentom do skutecznego pozycjonowania witryn. Nie chodzi jednak o to, by własne działania oprzeć wyłącznie na tego typu słowach. Ważne jest wykluczenie niektórych spośród nich, w tym tych, które nie nawiązują w precyzyjny sposób do oferty marki – np. fraza „używane” w przypadku firmy, która zajmuje się sprzedażą wyłącznie nowych produktów. Istotne jest również dobranie fraz, które są mniej konkurencyjne. Przydatny w tym zakresie jest Planer słów kluczowych Google.

Podczas omawianego etapu pożądane jest zorientowanie się, jakie sposoby reklam nie są obecne w marketingu internetowym konkurentów, ze względu np. na wysokie koszty. Być może to właśnie takie kreacje będą skutecznym sposobem na wyróżnienie oferty i szybkie dotarcie z nią do użytkowników.

Sformułowanie programu marketingowego

Opracowanie takiego dokumentu jest ważne, gdyż pozwala na zweryfikowanie:

 • aktualnej sytuacji firmy, w tym pod kątem zakresu i sposobu, w jaki wdrażany jest marketing sklepu internetowego,
 • warunków panujących w otoczeniu – zarówno pod względem natężenia konkurencji i potrzeb klientów, jak i rynku reklamowego (nakłady, najbardziej popularne formaty, trendy i perspektywy).

Zgromadzenie tego typu informacji stwarza podstawy do określenia propozycji dalszych działań, jeśli chodzi o marketing internetowy. Ważne jest ścisłe kierowanie się wyznaczonymi celami, w tym w skali makro oraz mikro, a także strategią firmy i jej bieżącą sytuacją oraz możliwościami finansowymi. W każdym przypadku program marketingowy musi całościowo uwzględniać aktualne warunki i być możliwy do skutecznej realizacji.

Główne elementy planu marketingowego to:

 • krótki opis całego przedsięwzięcia, w tym w podziale na cele, etapy i przewidywane metody,
 • analiza bieżącej sytuacji – charakterystyka rynku, potrzeb i zachowań użytkowników oraz szans i zagrożeń,
 • cele marketingowe, w tym krótko- i długookresowe,
 • program działań w odniesieniu do poszczególnych elementów marketingu mix 7P,
 • plany o charakterze operacyjnym – zawierają dokładny spis działań w ramach marketingu w Internecie oraz ich harmonogram,
 • szacunki pieniężne – pozwolą na zaplanowanie budżetu i zgromadzenie odpowiednich środków finansowych,
 • opis systemu kontroli i weryfikacji celów.

Rzetelnie i drobiazgowo opracowany program marketingowy pozwala na skuteczne i szybkie podjęcie e-marketingu, w tym dobór odpowiednich formatów reklam. Dzięki temu efekty mogą być widoczne w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej.

Przeniesienie działalności marketingowej do Internetu – o czym należy pamiętać?

Ze względu na stale rosnącą konkurencję na rynku, a także zmieniające się preferencje klientów, wiele osób decyduje się na transformację dotychczas prowadzonej działalności i oparcie jej na Internecie. Marketing sklepu internetowego, by mógł prowadzić do osiągnięcia założonych celów, czyli np. wzrostu poziomu sprzedaży, musi być realizowany sukcesywnie, przy uwzględnieniu wielu etapów.

By cały proces przebiegł profesjonalnie i rzetelnie, warto skorzystać z usług, jakie oferuje, zatrudniająca wyspecjalizowanych i odpowiednio doświadczonych pracowników, agencja marketingu internetowego.

Wyznaczenie targetu

Powodzenie działań marketingowych podejmowanych w Internecie zależy od precyzyjnego doboru grupy docelowej. Składa się ona z osób, do których kierowany będzie przekaz promocyjny.

By poznać ich potrzeby i preferencje, co jest podstawą do podjęcia efektywnego marketingu w Internecie, niezbędne jest pozyskanie odpowiednich danych na ich temat. Obejmują one:

 • cechy społeczno-demograficzne, w tym płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz aktualną sytuację zawodową,
 • miejsce zamieszkania (lokalizację),
 • rodzaje zainteresowań, hobby oraz aktywności podejmowanych w sieci internetowej,
 • dotychczasowy zakres i sposób interakcji użytkowników z daną witryną.

Dobrym pomysłem, jeśli chodzi o marketing sklepu internetowego, jest opracowanie persony, a więc profilu idealnego klienta. Wymaga to sformułowania odpowiedzi na następujące pytania:

 • kim jest potencjalny klient, biorąc pod uwagę dane demograficzne czy geograficzne?
 • jakim dysponuje budżetem?
 • jakich dokładnie produktów i usług najczęściej poszukuje w sieci?
 • jakie są jego zachowania zakupowe, jeśli chodzi o kanał internetowy?
 • do jakich celów (zawodowych, edukacyjnych, hobbystycznych) nabywa wyroby poprzez Internet?
 • skąd pozyskuje informacje na temat oferty?
 • jakie są jego ulubione marki?
 • jakich udogodnień oczekuje w związku z realizacją zakupów w Internecie?
 • jaka jest jego opinia na temat oferty reklamodawcy, w tym pod kątem poruszania się po e-sklepie?

Określenie odpowiedzi na wszystkie spośród tych pytań, ze względu na brak dokładnych danych, może być trudne. Dlatego opracowanie persony nie zawsze jest możliwe. Realizując jednak marketing internetowy, Google stwarza różnorodne możliwości pozyskiwania informacji na temat użytkowników. Dotyczą one:

 • plików cookies – służą do identyfikacji użytkowników podczas każdorazowego wchodzenia na stronę WWW; dzięki nim pozyskiwane są informacje odnośnie do adresu IP użytkownika, typu przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, z jakich on korzysta, rodzaju aktywności podjętych w witrynie oraz daty i godziny wejścia na nią; pozwala to na skuteczny remarketing,
 • Google Analytics – za pomocą tego narzędzia marketing w Internecie opiera się na szczegółowych statystykach na temat wielkości ruchu oraz zachowań użytkowników na stronach WWW,
 • kwestionariuszy ankietowych udostępnianych użytkownikom np. za pomocą formularzy Google – wykorzystanie takiego narzędzia umożliwia zebranie cennych danych, w tym opinii o ofercie firmy, jednak, by zapewnić pełną rzetelność, warto zaoferować uczestnikom badania określone gratyfikacje, w tym np. rabat na produkty czy usługi.

Inny sposób to korzystanie z dostępnych w Internecie statystyk i analiz. Tego typu działania mogą dostarczyć danych na temat rodzaju interakcji użytkowników na stronach WWW oraz intencji zakupowych, w tym w podziale na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Nierzadko stosowanym rozwiązaniem jest również agencja marketingu internetowego, taka jak iCEA, która pozwala na precyzyjny dobór targetu pod kątem uprzednio zgromadzonych informacji.

Wybór słów kluczowych

Keywords, czyli frazy kluczowe, są hasłami wpisywanymi przez użytkowników do przeglądarki internetowej. Ich stosowanie przez właścicieli stron WWW pozwala na wzrost popularności witryn w wyszukiwarce, a tym samym osiągnięcie konwersji. Dlatego tak istotne jest, by marketing internetowy opierał się na prawidłowym doborze słów kluczowych.

Jest to proces, który w wielu wypadkach może zostać zrealizowany samodzielnie. W sieci dostępne są narzędzia, za pomocą których można nie tylko sprawdzić, jakich haseł użytkownicy najczęściej szukają, ale również określić ich konkurencyjność i popularność (pod względem pór roku czy miesięcy) oraz wykluczyć określone fazy z pozycjonowania. Najbardziej popularne programy to Planer słów kluczowych Google, Senuto, Surfer SEO (wtyczka do przeglądarki Google Chrome), Semstorm czy Ubersuggest.

Inne sposoby obejmują weryfikację konkurencji oraz sprawdzenie podpowiedzi, jakie są wyświetlane w przeglądarce. Marketing internetowy Google daje w tym względzie dwie możliwości:

 • automatyczne uzupełnianie haseł wpisywanych do wyszukiwarki – jeśli np. umieścimy frazę „czapka”, to, w zależności od pory roku, uzyskamy podpowiedzi typu „czapka zimowa” czy „czapki z daszkiem”,
 • wyświetlanie pokrewnych fraz na dołu strony z wynikami wyszukiwania SERP (Search Engine Results Page) – dla „czapki” dotyczy to m.in. haseł „cienka czapka z daszkiem” czy „czapka zimowa męska”.

Za pomocą takich możliwości można sprawdzić najbardziej ogólne frazy, dlatego polecane jest korzystanie również z dedykowanych rozwiązań, takich jak Planer. Dzięki przeglądarce można jednak skutecznie zweryfikować, w jaki sposób, pod kątem e-marketingu, działa wyszukiwanie słów kluczowych.

Jest to ważne z tego powodu, że marketing w Internecie można oprzeć na wielu rodzajach fraz kluczowych, w tym:

 • ogólnych – zawierają jedno, maksymalnie dwa słowa (np. „sukienka”),
 • długiego ogona – składają się z co najmniej trzech wyrazów („biała sukienka dla dziewczynki”),
 • brandowe – nawiązują do konkretnej marki („sukienka firmy Greenpoint”),
 • produktowe – zawierają w nazwie model („telefon Apple iPhone 13”),
 • lokalne – dotyczą konkretnego terenu („sukienka ciążowa Poznań”).

Warto wyodrębnić wszystkie frazy, jakie mogą być przydatne podczas pozycjonowania. Pożądane jest również ich pogrupowanie, np. według rodzajów asortymentu. Sprawi to, że marketing sklepu internetowego będzie efektywniejszy.

Budowa strony internetowej

W przypadku wielu firm prowadzenie działalności stacjonarnej nie wymagało zbudowania witryny. Zupełnie inaczej jest podczas działań, które składają się na marketing internetowy. Google indeksuje poszczególne strony tylko wówczas, gdy firma posiada własną witrynę. Dzięki temu może ona być wyświetlana w wynikach wyszukiwania i zostać zauważona przez użytkowników, czego efektem będzie wzrost ruchu w jej ramach. Również działania, których celem jest linkowanie z innych serwisów lub umieszczanie w mediach społecznościowych reklam odsyłających, wymaga posiadania strony WWW.

Jej utworzenie niekoniecznie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Dostępne są darmowe narzędzia typu CMS (Content Management System – system zarządzania treścią), takie jak WordPress, Joomla, Shopify czy Wix. Za ich pomocą, przy wykorzystaniu specjalnych szablonów, można opracować witrynę oraz skutecznie nią zarządzać, w tym pod kątem pozycjonowania. Jeśli obsługa takich systemów sprawia nam trudność, można skorzystać z usług, jakie oferuje agencja marketingu internetowego.

Strona internetowa, by spełniała cele reklamowe, musi być:

 • w pełni funkcjonalna i przejrzysta – nawigacja w jej ramach powinna umożliwiać sprawne przechodzenie pomiędzy stronami oraz ułatwiać szybkie docieranie do informacji pożądanych przez użytkowników,
 • responsywna, czyli działać również na urządzeniach mobilnych i dopasowywać się do ekranów smartfonu i tabletu,
 • wyposażona w merytoryczne teksty, cechujące się wysoką jakością – konieczne jest unikanie duplikacji treści i zbytniego nagromadzenia słów kluczowych, gdyż roboty Google uznają to za spam,
 • zróżnicowana pod kątem treściowym – warto założyć bloga, w którym użytkownikom można prezentować cenne porady (w przypadku np. strony oferującej projektowanie ogrodów będą to wskazówki na temat pielęgnacji zieleni),
 • atrakcyjna pod względem wizualnym, tak by przyciągała uwagę odbiorców i korelowała z reklamami, jakie oferuje marketing internetowy.

Google promuje te strony, które cechują się dużą jakością i użytecznością. Ważne jest zadbanie o to, by witryna została dodana do Google Moja Firma. Jest to darmowa wizytówka, która pozwala użytkownikom na szybkie pozyskanie informacji odnośnie do zakresu i przedmiotu działalności, lokalizacji oraz danych kontaktowych przedsiębiorstwa. Pojawia się ona w wynikach wyszukiwania w powiązaniu z określonymi frazami kluczowymi, co zapewnia wzrost ruchu na stronie.

Budowa witryny i stałe dbanie o nią jest jednym z najważniejszych czynników powodzenia na rynku reklamy online. Bez tego marketing w Internecie nie ma szans powodzenia.

Skuteczne pozycjonowanie

Działania z tego zakresu prowadzą do uzyskania przez witrynę wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania. W każdym przypadku marketing sklepu internetowego powinien opierać się na pozycjonowaniu. Nawet największe nakłady na reklamę nie doprowadzą do wzrostu ruchu na stronie, jeśli nie będzie ona odpowiednio zoptymalizowana.

W ramach tego procesu niezbędne jest zrealizowanie różnych działań. Obejmują one audyt SEO, który jest początkowym etapem pozycjonowania. W jego ramach analizuje się jakość witryny, w tym pod kątem tego, czy:

 • szybko się wczytuje i jest responsywna,
 • posiada poprawny kod źródłowy,
 • podlega indeksacji w Google,
 • jest dostępna dla robotów przeglądarki – służy do tego plik robots.txt,
 • zbudowano w odniesieniu do niej sitemap, czyli mapę witryny, która zawiera strukturę całej strony i umożliwia szybkie odnajdywanie informacji w niej zawartych przez roboty.

Jeśli witryna nie posiada takich cech, marketing w Internecie może nie być skuteczny. Nawet największy budżet reklamowy i opracowanie atrakcyjnych dla odbiorców reklam nie zrekompensuje bowiem tego, że strona WWW zbyt wolno się wczytuje, nie jest odpowiednio widoczna w przeglądarce i niepoprawnie wyświetla się na smartfonie czy tablecie. Dlatego pozycjonowanie jest tak istotne.

W jego ramach wyspecjalizowana agencja marketingu internetowego, taka jak iCEA, wdraża działania optymalizacyjne, w tym jako on-site oraz off-site. Pierwszy rodzaj pozycjonowania dotyczy zawartości witryny WWW. Obejmuje:

 • uporządkowanie treści, w tym dodanie wartościowych artykułów, zastosowanie fraz kluczowych, stworzenie przejrzystej nawigacji wewnętrznej oraz opracowanie nagłówków H1-H6,
 • optymalizacje o charakterze technicznym, obejmujące dodanie osobnych tytułów dla wszystkich podstron, opracowanie meta title (tytuł strony) oraz meta description (opis strony), stworzenie wersji mobilnej, integracja z Mapami Google oraz zastosowanie przyjaznych adresów URL, czyli takich, które dokładnie wskazują zawartość witryny.

Pozycjonowanie zewnętrzne w ramach marketingu w Internecie polega głównie na pozyskiwaniu linków. Odsyłają one do strony WWW z innych serwisów, blogów i forów czy witryn powiązanych tematycznie, jak również artykułów sponsorowanych. Off-site SEO obejmuje także optymalizację wizytówki Google.

Pozycjonowanie często wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz korzystania z zaawansowanych programów i aplikacji. Dlatego dobrym rozwiązaniem może być agencja marketingu internetowego – współpraca z nią zapewni prawidłowy, zgodny z pożądaną kolejnością przebieg procesu optymalizacji, a także dobór najlepszych, dopasowanych do potrzeb klienta i specyfiki strony WWW rozwiązań.

Rodzaje e-marketingu

Decydując się na marketing, w Internecie można podjąć zróżnicowane działania. Decyduje o tym dostęp do wielu narzędzi i sposobów reklamy, co pozwala na ich dopasowanie do własnych potrzeb i możliwości, w tym pod względem finansowym, a także do targetu. Ważna jest integracja różnych form działalności reklamowej, tak by możliwe było skierowanie przekazu do adekwatnej grupy odbiorców i szybkie osiągnięcie konwersji.

Reklama graficzna

Jest ona bardzo często stosowana przez osoby, które wdrażają marketing internetowy. Może przyjmować postać:

 • banerów (format 468 x 60 pikseli)– jak już wspomniano, były one pierwszą formą kreacji wykorzystywanych w e-marketingu; wyświetlają się one podczas przeglądania przez użytkowników witryn, w tym w formie prostokątów; ich główna zaleta to niska inwazyjność oraz małe obciążenie zasobów komputera, co powoduje, że nie przeszkadzają one internautom w skutecznym korzystaniu z sieci,
 • billboardów, w tym mega- czy superbanerów (750 x 100 pikseli) – są umieszczane głównie w górnej części stron WWW, tak by były lepiej widoczne dla użytkowników i szybciej generowały konwersję,
 • boxów śródtekstowych (300 x 250 pikseli) – są banerami umieszczanymi pomiędzy akapitami tekstu, co pozwala na reklamowanie np. produktów oferowanych w witrynie,
 • skyscraperów (120 x 600 pikseli) – pojawiają się z boku strony i zwykle mają dużą wielkość,
 • toplayerów (różne formaty) – są zlokalizowane nad zawartością strony, w formie przezroczystej warstwy, i zwykle zajmują całą powierzchnię,
 • buttonów, czyli przycisków (120 x 90 pikseli) – znajdują się w okolicach panelu nawigacyjnego strony i przeważnie są nimi niewielkie grafiki.

Marketing internetowy Google powinien na szeroką skalę opierać się na reklamach typu display. Człowiek znacznie szybciej i skuteczniej przetwarza obraz niż tekst. Według badań, użytkownicy zapamiętują jedynie 20% tekstu – w przypadku reklamy graficznej jest to aż 80%. Dlatego wszelkiego typu zdjęcia czy grafiki przyciągają uwagę internautów i są istotnym elementem marketingu w Internecie.

E-mail marketing

Jest to bardzo popularna forma e-marketingu. Polega na przesyłaniu użytkownikom różnorodnych informacji poprzez pocztę elektroniczną. Występuje pod wieloma postaciami, w tym jako marketing internetowy:

 • promocyjny – jest realizowany przeważnie przy użyciu zasobów firm zewnętrznych i pozwala na wypromowanie produktu czy usługi oraz samej marki wśród potencjalnych klientów; ma zwykle charakter jednorazowy i jest wdrażany np. w czasie promocji czy ofert specjalnych,
 • relacyjny – jest nastawiony na nawiązanie szerokich kontaktów z użytkownikami, przy czym celem może być zarówno sprzedaż produktów lub usług, tak jak w e-mail marketingu promocyjnym, jak i budowa relacji.

W obu typach marketingu w Internecie kluczowe znaczenie ma wyrażenie zgody przez użytkowników na wysyłanie im ofert poprzez pocztę elektroniczną. Jest ona wymagana np. podczas korzystania z darmowych skrzynek pocztowych czy mediów społecznościowych. Jeśli taka zgoda nie została sformułowana, wysyłane wiadomości są traktowane jako spam.

W e-mailach nadawcy mogą zamieszczać różnego typu informacje i oferty. Najczęściej dotyczy to:

 • newsletterów – są przesyłane z określoną częstotliwością, np. co miesiąc; prezentują dane na temat m.in. nowości produktowych lub usługowych, sytuacji na rynku czy sukcesów firmy,
 • mailingów – są wysyłane jednorazowo i przekazują informacje dotyczące wybranego produktu czy usługi, zachęcając, poprzez przycisk call to action (CTA), do kliknięcia w ofertę,
 • katalogów – prezentują asortyment firmy,
 • ogłoszeń – dotyczą konkretnych konferencji czy szkoleń,
 • autoresponderów – są automatycznie wysyłane odbiorcy po wykonaniu przez niego określonej aktywności, w tym dokonaniu zakupu czy zapisaniu się na newsletter; stanowią ważny element działań, jeśli chodzi o marketing internetowy, gdyż umożliwiają np. przekazanie użytkownikom dostępu do ciekawego raportu lub e-booka,
 • wiadomości triggerowanych – są kierowane do odbiorców w związku z określonym wydarzeniem, w tym przed ich urodzinami, zapewniając dostęp do atrakcyjnej, wyjątkowej oferty.

W każdym przypadku pożądane jest, by e-mail marketing był spersonalizowany. Warto gromadzić dane użytkowników w powiązaniu z ich cechami, zainteresowaniami i rodzajami aktywności w sieci, tak by kierować reklamy do osób, które zapewnią najlepszą konwersję.

Reklamy wideo

Marketing w Internecie warto oprzeć na materiałach filmowych. Przyciągają one uwagę odbiorców i są w stanie szybko zdobywać popularność wśród nich. W przeciwieństwie do reklam telewizyjnych, takie materiały powinny kłaść nacisk głównie na interakcję z użytkownikami.

Wideo marketing internetowy polega na stosowaniu takich form promocji, jak:

 • demonstracja produktu – służy wyjaśnieniu, do czego on służy i jak się nim posługiwać,
 • poradnik – może zawierać porady, wskazówki lub szkolenia dotyczące produktów, usług czy, ogólnie, wybranej branży,
 • referencja – sformułowanie pozytywnej opinii na temat firmy i jej oferty,
 • vlog, czyli wideo blog – służy podejmowaniu różnorodnej tematyki, która wiąże się z marką,
 • webinar – szkolenie czy wykład realizowane w czasie rzeczywistym; podczas takiego wydarzenia widzowie mogą zadawać pytania i reagować na omawiane zagadnienia.

W ramach wszystkich spośród wyszczególnionych form wideo marketing sklepu internetowego można realizować za pomocą przyciągających uwagę animacji, w tym tych, które są oparte na rozrywce i żartach. Pozwalają one na szeroką promocję marki, w tym w mediach społecznościowych (system „polubień” i udostępniania linków).

Social media marketing

W Internecie prowadzenie skutecznej działalności reklamowej nie jest w zasadzie możliwe bez portali społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Youtube, TikTok czy Twitter. Decyduje o tym duża liczba ich użytkowników (w Polsce jest to około 28,5 mln osób), co zapewnia możliwość dotarcia z ofertą do szerokiego i zróżnicowanego targetu.

Social media marketing pozwala na:

 • skuteczne, spersonalizowane targetowanie,
 • promocję marki i budowę jej pozytywnego wizerunku,
 • wzrost sprzedaży produktów i usług – na Facebooku dostępna jest usługa Marketplace, gdzie można zamieszczać ogłoszenia handlowe,
 • budowę długotrwałych relacji z użytkownikami, w tym poprzez ich angażowanie do ciekawych projektów oraz bezpośredni kontakt,
 • monitorowanie działalności promocyjnej za pomocą rozbudowanych statystyk.

Marketing sklepu internetowego prowadzony za pośrednictwem mediów społecznościowych można realizować bezpłatnie. Lepsze efekty osiąga się jednak dzięki skorzystaniu z płatnych rozwiązań, takich jak Facebook Ads. Są one wygodne w obsłudze, gdyż pozwalają na automatyczne tworzenie i zarządzanie kampaniami reklamowymi, w tym pod kątem doboru grupy docelowej oraz formatów i umiejscowienia kreacji.

Marketing internetowy za pomocą social mediów można prowadzić z poziomu konta osobistego i firmowego lub grup publicznych. Umożliwia to promowanie nie tylko marki firmowej, ale również osobistej, co ma ważne znaczenie w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku wśród interesariuszy.

Dostępne są różnorodne sposoby promocji, w tym:

 • posty – warto oprzeć je na infografikach, które skutecznie zachęcają odbiorców do podejmowania różnych aktywności,
 • linki do artykułów blogowych,
 • wydarzenia na żywo, które umożliwiają uczestnictwo szerokiej grupy użytkowników,
 • filmy instruktażowe publikowane na portalu Youtube, dzięki którym internauci mogą uzyskać cenne wskazówki i porady,
 • podcasty, czyli materiały głosowe i/lub filmowe, które często są udostępniane w ramach regularnie publikowanych odcinków.

Social media umożliwiają również wykorzystanie influencer marketingu. Polega on na reklamowaniu własnej oferty za pośrednictwem osób, które są ekspertami czy liderami opinii w określonej dziedzinie. Dzięki zamieszczaniu wartościowych materiałów, w tym porad przeznaczonych dla odbiorców, skupiają one szerokie grono użytkowników. Marketing sklepu internetowego prowadzony w oparciu o nich zapewnia szybką promocję marki i dostęp do wielu klientów.

Istotne jest stosowanie spójnej, konsekwentnej strategii, tak by działania podejmowane na Facebooku czy Instagramie były komplementarne względem siebie i ściśle nawiązywały do strategii firmy. Warto w tym zakresie zastosować koncepcję omnichannel, która zakłada dotarcie do odbiorców, poprzez marketing internetowy, przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów Obejmuje to również media społecznościowe, gdzie można nie tylko zapoznać się z marką, ale również w szybki sposób przenieść się do e-sklepu, a nawet nabyć produkty, np. poprzez Marketplace w Facebooku.

Reklamy kontekstowe

Marketing internetowy prowadzony za ich pośrednictwem skupia uwagę na potrzebach użytkowników. Treści, jakie są promowane za pośrednictwem tych reklam, są zgodne z zainteresowaniami i preferencjami odbiorców. W tym zakresie pod uwagę bierze się dane dotyczące np. tego, co internauci najczęściej nabywają w sieci lub jakich informacji w jej ramach poszukują. Przydatne w tym względzie są pliki cookies.

Istotą reklam kontekstowych jest generowanie konkretnej wartości dla odbiorców. Dzięki temu można osiągać różnorodne cele, w tym zwiększenie ruchu na stronie i wzrost poziomu sprzedaży, budowanie świadomości marki czy pozyskiwanie leadów, a więc wartościowych kontaktów.

Marketing sklepu internetowego opiera się na następujących rodzajach reklam kontekstowych:

 • linkach sponsorowanych – są umieszczane w wynikach wyszukiwania,
 • mailach sponsorowanych – są przekazywane użytkownikom bezpośrednio na skrzynkę pocztową.

Obok nich stosuje się również tradycyjne kreacje, w tym graficzne, które są umieszczane na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Reklamy kontekstowe są obecnie często wykorzystywane, jeśli chodzi o marketing internetowy. Google daje w tym zakresie dużo możliwości. Wiążą się one przede wszystkim z systemem Google Ads, który umożliwia wyświetlanie odnośników do oferty firm w przeglądarce. Pojawiają się one nad, pod lub obok organicznych wyników wyszukiwania.

Promocja przy wykorzystaniu tego systemu jest dostępna również za pośrednictwem partnerów działających w ramach Google AdSense. Serwis ten pozwala właścicielom stron na zarabianie na reklamach, przy czym witryny muszą spełniać określone warunki, w tym dotyczące odpowiedniej jakości. W tym zakresie chodzi o wartościowe i ciekawe treści, prawidłowy dobór słów kluczowych, dużą szybkość działania czy atrakcyjną warstwę wizualną i możliwość sprawnej nawigacji.

Inne rodzaje reklam

Marketing sklepu internetowego można oprzeć na jeszcze kilku innych typach kreacji. Chodzi o:

 • reklamy semantyczne – pozwalają na precyzyjną analizę treści zawartych na stronie WWW i ścisłe dopasowanie do nich przekazów promocyjnych, w tym pod kątem fraz kluczowych,
 • marketing internetowy partnerski – umożliwia prezentowanie materiałów promocyjnych na stronach należących do innych podmiotów, które, w zamian za konkretną konwersję (kliknięcie przez użytkowników w reklamę bądź zakup produktu), uzyskują wynagrodzenie,
 • marketing wirusowy – polega na rozpowszechnianiu informacji na temat firmy i jej oferty przez samych użytkowników; gdy są oni zadowoleni z jej produktów lub usług, mogą skutecznie promować markę, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, do czego wykorzystuje się buzz marketing.

Warto wspomnieć także o content marketingu. Należy go jednak uznać raczej za kompleksową strategię niż rodzaj reklamy. Służy do pozyskania stałych odbiorów, do czego wykorzystywane jest regularne publikowanie atrakcyjnych treści i zachęcanie użytkowników do angażowania się w różne aktywności. Content marketing internetowy opiera się na wielu przekazach i materiałach, w tym graficznych i wideo.

Narzędzia wykorzystywane w ramach marketingu internetowego

Można wyodrębnić szereg programów i systemów, za pomocą których realizowany jest marketing internetowy. Google, jako najchętniej wybierana przez użytkowników przeglądarka (korzysta z niej około 72% użytkowników w Polsce), stwarza pod tym względem duże możliwości. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki hasło typu „narzędzia e-marketingu” i szybko można uzyskać dostęp do interesujących aplikacji.

Zarządzanie kampaniami reklamowymi

HubSpot

Bazuje na metodologii inbound, w której kluczowe znaczenie ma dostarczanie klientom maksymalnej wartości, w tym poprzez budowę ich zaangażowania i satysfakcję z relacji z firmą. HubSpot zapewnia integrację działań z zakresu sprzedaży i obsługi klienta z tymi, które obejmują marketing sklepu internetowego.

Trello

To przestrzeń robocza, która jest przeznaczona m.in. dla członków zespołów marketingowych. Pozwala na projektowanie i wdrażanie kampanii promocyjnych, w tym podczas wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, a także zarządzanie treściami publikowanymi w sieci. Narzędzie bazuje na wirtualnej tablicy, która umożliwia przypisywanie ról oraz śledzenie postępów we wdrażaniu projektów.

SalesManago

System pozwalający na automatyzację wszelkich działań, jakich dotyczy marketing w Internecie. Umożliwia efektywne targetowanie i planowanie kampanii promocyjnych. Jest to możliwe dzięki identyfikowaniu użytkowników i monitorowaniu ich zachowań, prowadzeniu remarketingu, a także personalizowaniu formularzy kontaktowych.

ActiveCampaign

Narzędzie pozwala na prowadzenie kampanii z zakresu e-mail marketingu. Zapewnia automatyczne targetowanie oraz jest zintegrowane z wieloma innymi programami, w tym Google Analytics.

ReTargeter

Program przeznaczony do prowadzenia kampanii remarketingowych. W jego ramach można tworzyć reklamy displayowe i kierować je do wyselekcjonowanej grupy odbiorców.

Tworzenie reklam

Canva

Narzędzie darmowe, jednak dostęp do wszystkich funkcjonalności, w tym szablonów, wymaga wniesienia opłaty. W łatwy sposób pozwala na tworzenie i edycję grafik, banerów czy prezentacji oraz możliwość ich automatycznego przesłania np. na Facebooka. Dlatego jest ono rozwiązaniem najpopularniejszym wśród osób, które na potrzeby marketingu w Internecie opracowują reklamy graficzne.

Photoscape

Służy do edycji, kadrowania i retuszu zdjęć, w tym tworzenia GIF-ów, czyli prostych animacji. Ważną funkcjonalnością jest możliwość zarządzania biblioteką obrazów, a także konwertowania obrazów dostępnych w formacie RAW na JPG.

Snapseed

Program przeznaczony do edycji zdjęć, który pozwala na dodawanie do nich różnych filtrów i efektów, w tym w sposób punktowy, w odniesieniu do wybranego miejsca na obrazie. Narzędzie umożliwia np. zmianę kolorystyki czy dodanie ramki, co znacznie uatrakcyjnia przekaz w ramach marketingu sklepu internetowego.

GIMP

Zapewnia dostęp do edytora, w którym można dokonywać obróbki zdjęć i publikować je w Internecie jako GIF-y lub filmy w formacie AVI. Aplikację można rozszerzyć o szereg wtyczek dostępnych na stronie producenta.

Animato

Narzędzie przeznaczone do tworzenia materiałów wideo. Umożliwia skorzystanie z gotowych szablonów oraz zapewnia dostęp do dużej bazy plików muzycznych, dzięki czemu można projektować rozbudowane kreacje.

Crello

Jest to polski program, który oferuje możliwość tworzenia grafik. Są one oparte na szablonach przypominających plakaty. W jego ramach dostępna jest funkcja tworzenia animacji.

Banki zdjęć

Udostępniają użytkownikom obrazy, które w ramach marketingu w Internecie można wykorzystać do projektowania reklam publikowanych w Internecie. Najpopularniejsze spośród nich to Pixabay oraz Pexels. Z kolei usługa Adobe Stock pozwala na pozyskiwanie nie tylko obrazów i fotografii, ale również materiałów wideo oraz treści 3D.

Marketing internetowy w social mediach

Facebook Business Manager

Umożliwia tworzenie, edytowanie i monitorowanie kampanii reklamowych realizowanych za pomocą Facebooka. Wszystko odbywa się za pomocą jednego panelu, którego obsługa jest intuicyjna i nie sprawia większych problemów nawet mniej doświadczonym użytkownikom.

Hootsuite

Pozwala na projektowanie i planowanie emisji postów w social mediach. Szczegółowe funkcjonalności tego narzędzia obejmują m.in. przydzielanie ról członkom zespołu marketingowego, skuteczną komunikację z użytkownikami, targetowanie oraz monitorowanie kampanii za pomocą rozbudowanych raportów i analiz, w tym pod kątem popularności marki w Internecie. Kompleksowe planowanie działań promocyjnych w mediach społecznościowych zapewniają również inne programy, w tym Buffer, Socjomatik czy CoSchedule.

Pablo by Buffer

Program służący do tworzenia postów reklamowych. Jest dostępny w formie rozszerzenia do przeglądarki lub aplikacji działającej na urządzeniach mobilnych. Za jego pomocą można dodać do posta logo firmy oraz dopasować grafikę do konkretnego portalu społecznościowego.

OneUp

Aplikacja oferuje publikowanie starszych postów, artykułów czy podcastów, o których użytkownik mógł zapomnieć. Zapewnia efektywne planowanie treści i dostęp do rozbudowanych statystyk, w tym w kontekście popularności poszczególnych materiałów.

Socialbakers

Narzędzie umożliwia monitorowanie mediów społecznościowych, w tym pod kątem profilu odbiorców reklam publikowanych za pomocą tego kanału czy działań podejmowanych przez konkurentów. Ważne funkcjonalności to automatyczne promowanie najbardziej efektywnych postów oraz planowanie treści, jakie pojawiają się w social mediach.

SocialBlade

Narzędzie prezentujące statystyki dotyczące materiałów publikowanych na portalu Youtube. Obejmuje to m.in. szacunkowe miesięczne zarobki, średnią dzienną liczbę subskrybentów czy oceny kanału.

Sotrender

Oferuje mierzenie skuteczności działań podejmowanych w mediach społecznościowych. To narzędzie marketingu internetowego zapewnia dostęp do danych historycznych, śledzenie profili konkurentów czy rozpoznawanie najbardziej zaangażowanych użytkowników. Obejmuje informacje pochodzące zarówno z Facebooka, jak i Instagrama, Twittera oraz Youtube’a.

Monitoring Internetu i analityka danych

Brand24

Za pomocą programu można sprawdzać, jakie wzmianki pojawiają się na wybrany temat w sieci. Obejmują one informacje pochodzące z portali internetowych, mediów społecznościowych czy forów i blogów, w tym popularne hashtagi.

Umożliwia to stałe śledzenie tego, co na temat danej marki i jej produktów sądzą użytkownicy, i pozwala modyfikować strategię, jeśli chodzi o marketing sklepu internetowego.

Google PageSpeed Insight

Oferuje analizę szybkości stron WWW. Za jego pomocą można sprawdzić wydajność witryny na urządzeniach desktop/laptop oraz mobile, w tym szybkość jej ładowania się. Jest to jeden z kluczowych parametrów, który pozwala na skuteczne pozycjonowanie. Dzięki niemu marketing internetowy prowadzi do uzyskania konwersji.

Google Alerts

Umożliwia powiadamianie w przypadku pojawienia się nowych treści, w tym przy uwzględnieniu fraz kluczowych czy danej branży. Możliwe jest pozyskiwanie informacji o wszystkich artykułach bądź tylko tych, które przez Google zostały uznane za najbardziej wartościowe.

Google Search Console

Bezpłatne narzędzie, które umożliwia weryfikowanie pozycji, jaką strona WWW zajmuje w wyszukiwarce. Pozwala na eliminowanie różnych problemów w tym związanych z nieprawidłowym linkowaniem czy indeksowaniem podstron.

BuzzSumo

Zapewnia monitoring sieci pod względem popularności wybranych treści, w tym liczby reakcji na nich w mediach społecznościowych. Ponadto umożliwia planowanie contentu oraz skuteczne poszukiwanie influencerów.

SEOquake

Zapewnia możliwość przeprowadzenia audytu strony WWW, w tym pod kątem nasycenia słowami kluczowymi, sposobu linkowania czy wykorzystania nagłówków. Dzięki temu marketing w Internecie może być oparty o efektywne pozycjonowanie, co jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu w reklamie online.

Mention

Aplikacja służy do monitorowania treści i wzmianek na określone przez użytkownika tematy. Bazuje na wszelkich zasobach internetowych, w tym materiałach pojawiających się w mediach społecznościowych. Umożliwia udostępnianie postów czy tweedów, które nawiązują do firmy i jej oferty.

Optimizely

Narzędzie pozwala na testowanie różnych wersji witryny internetowej i dobór rozwiązania, które w najlepszy sposób wypełnia potrzeby użytkowników. Aplikacja daje dostęp do różnych statystyk, które śledzą ruch na stronie w zależności od wybranego wariantu.

Marketing internetowy bazuje na różnorodnych narzędziach. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo programów i aplikacji, które zwiększają efektywność działań promocyjnych, w tym w oparciu o social media. Ich dobór i prawidłowa obsługa nie zawsze jest łatwa. Pomoc w tym względzie oferuje wyspecjalizowana agencja marketingu internetowego.

Współczesne trendy w marketingu internetowym

Marketing sklepu internetowego cały czas podlega intensywnym przemianom. Wciąż pojawiają się nowe trendy, które wyznaczają podstawowe kierunki rozwoju sektora reklamowego i wydatnie wpływają na sposób działania marketerów oraz reklamodawców. Takich trendów jest sporo, dlatego poniżej opisane zostaną najważniejsze spośród nich.

Rozwój marketing automation

Automatyzacja marketingu internetowego to nie tylko trend, ale przede wszystkim wymóg dla wszystkich osób, które realizują działania promocyjne w Internecie. Obecnie, w dobie ogromnej konkurencji i zróżnicowanych potrzeb użytkowników, liczy się szybkość i precyzja przekazu reklamowego. Można to osiągnąć dzięki korzystaniu ze specjalistycznych narzędzi, które zapewniają automatyczne:

 • pozyskiwanie danych na temat klientów i ich wykorzystywanie na potrzeby remarketingu,
 • dobieranie optymalnych rodzajów, formatów i umiejscowienia reklam,
 • monitorowanie skuteczności poszczególnych kampanii w czasie rzeczywistym,
 • zarządzanie budżetem reklamowym.

Duże możliwości w zakresie automatyzacji marketingu sklepu internetowego dają reklamy programatyczne. Oferują one integrację na wspólnym rynku, zwanym Ad Exchange, reklamodawców oraz właścicieli powierzchni reklamowych. Zakup kreacji odbywa się automatycznie, a do emisji dochodzi bezpośrednio po wygraniu aukcji.

System taki znacznie usprawnia procesy marketingowe, dlatego cieszy się rosnącą popularnością. W Polsce wartość rynku Programmatic w 2020 r. osiągnęła poziom ponad 1,1 mld zł, podczas gdy jeszcze w 2015 r. było to zaledwie 240 mln zł. Obecnie technologia ta odpowiada za około 22% ogólnych wydatków na reklamę i w tym względzie w kolejnych latach prognozowany jest dalszy wzrost, o około 20% rocznie. Intensywny rozwój reklam pragmatycznych to jeden z najważniejszych trendów, jeśli chodzi o marketing internetowy Google.

Konwersja, konwersja i jeszcze raz konwersja

Aktualnie marketing w Internecie można w zasadzie sprowadzić do jednego słowa – konwersja. CRO (Conversion Rate Optimization), czyli optymalizacja współczynnika konwersji, jest głównym celem marketerów i reklamodawców. Obejmuje ona podejmowanie wszelkich działań, które pozwolą na wzbudzenie i wzmocnienie u użytkowników chęci do podjęcia określonych aktywności w sieci.

Każda agencja marketingu internetowego kładzie nacisk na to, by w jak najszybszym czasie doszło do konwersji. Chodzi w tym względzie głównie o zrozumienie motywacji, jakie kierują działaniami internautów, a następnie skierowanie ich uwagi na docelową stronę czy portal. Można to osiągnąć na wiele sposobów, w tym poprzez:

 • optymalizację treści na stronie WWW – zastosowanie fraz kluczowych i odpowiednio sformatowanych tytułów i opisów (znaczników meta) oraz publikowanie wartościowych artykułów,
 • zapewnienie responsywności witryny,
 • szerokie wykorzystywanie CTA, czyli przycisków zachęcających internautów do działania – dobrą praktyką jest stosowanie dla CTA wyróżniającej się kolorystyki,
 • dbanie o atrakcyjność i wysoką estetykę strony WWW.

Uwagę należy skupić na tym, by witryna wyświetlała się wysoko w wynikach wyszukiwania. Jest to gwarancją tego, że będzie korzystała z niej duża liczba użytkowników, co wpłynie na zwiększenie zysków i popularyzację marki. Dlatego konwersja ma stale rosnące znaczenie, biorąc pod uwagę marketing w Internecie.

Promocja poprzez visual marketing internetowy

Google, w ramach pozycjonowania, preferuje strony internetowe tych marek, które cechuje kompleksowe i spójne, a jednocześnie bazujące na atrakcyjnych treściach podejście względem e-marketingu. W coraz większym stopniu służy do tego visual marketing, który w przeważającym stopniu bazuje na materiałach audio oraz wideo. Są on szybciej przyswajane przez odbiorców. Z tego względu na stronach WWW czy portalach społecznościowych można dostrzec intensywny rozwój dynamicznych, angażujących form reklamy, takich jak podcasty, GIF-y czy filmy prezentowane w czasie rzeczywistym.

Wyszukiwanie głosowe i obrazowe

Użytkownicy Internetu chcą jak najszybciej docierać do informacji. Dlatego rosnącą popularnością cieszy się wyszukiwanie, które bazuje na głosie oraz obrazie. Opcja wyszukiwania głosowego jest wykorzystywana przez około 27% internautów na świecie i odsetek ten sukcesywnie wzrasta. Decyduje o tym wysoka wygoda i szybki dostęp do treści.

Popularyzacja nowych form przeglądania stron WWW stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich osób, które wykorzystują marketing w Internecie. Konieczne bowiem staje się dostosowywanie nawigacji dostępnej w witrynach do potrzeb użytkowników.

Coraz większa powszechność wyszukiwania głosowego oraz obrazowego (czyli za pomocą zdjęć czy grafik dostępnych w Google, w tym w mediach społecznościowych typu Instagram czy Pinterest) ma również istotne znaczenie dla pozycjonowania. Użytkownicy, zamiast słowami kluczowymi ogólnymi, częściej posługują się frazami długiego ogona, czyli takimi, które mają co najmniej trzy słowa (np. „lodówka turystyczna samochodowa na USB”). Optymalizacja SEO w kolejnych latach może znacznie szerzej bazować właśnie na tego typu hasłach.

Blockchain i kryptowaluty

W dobie powszechnej komputeryzacji, internetyzacji i automatyzacji marketing sklepu internetowego nie może opierać się wyłącznie na już powszechnie stosowanych sposobach zapłaty za towar czy usługę. W tym obszarze konieczne jest poszukiwanie przewagi. Mogą ją zapewnić kryptowaluty, które opierają się na technologii blockchain (specjalny rejestr, który umożliwia realizowanie e-transakcji i przechowywanie danych na ich temat).

Kryptowaluty są coraz popularniejsze wśród użytkowników Internetu – w 2021 r. około 10% internautów z Europy wykorzystało je do zapłaty w e-sklepie. Zaoferowanie płatności za pomocą kryptowalut może być jednym z czynników pozyskiwania nowych klientów i szerokiej promocji marki na rynku. Będzie ona bowiem uznawana za taką, która jest nowoczesna i stawia na wyprzedzające konkurencję rozwiązania. W kontekście marketingu w Internecie ma to kluczowe znaczenie.

Social listening

Media społecznościowe powinny stanowić integralny element każdej kampanii, w oparciu o którą realizowany jest marketing internetowy. Dotyczy to nie tylko publikacji postów, w tym sponsorowanych, ale również monitorowania wzmianek na temat marki i szybkiej reakcji na nie. Ważne znaczenie ma również analiza komentarzy na temat konkurentów i ich oferty.

Social listening, czyli aktywne, realizowane w sposób ciągły wsłuchiwanie się w opinie użytkowników, pozwala lepiej dopasowywać content zawarty na stronie do ich wymagań, co zwiększa szansę na konwersję. Według badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte, aż 58% internautów było w stanie podać nazwę firmy, która ściśle dopasowuje swoją ofertę do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, w tym pod kątem wymagań sanitarnych. Obecnie social listening intensywnie się rozwija, stając się szansą na skuteczniejsze wypromowanie marki.

Marketing internetowy w modelu omnichannel

W celu skutecznego pozyskiwania klientów, promocja firmy oraz sprzedaż oferowanych przez nią produktów i usług musi odbywać się w modelu wielokanałowym. Polega on na jednoczesnym wykorzystywaniu wszelkich sposobów, jakie służą do komunikacji z użytkownikami i dotarciu do nich z własnym asortymentem. Aktualnie, by skutecznie neutralizować konkurencję, nie wystarczy już posiadać e-sklep – marketing w Internecie wymaga również rozbudowanych relacji z odbiorcami poprzez social media.

Portale społecznościowe w coraz większym stopniu stają się kolejnymi kanałami sprzedażowymi. W Polsce 27% użytkowników tych portali deklaruje, że przynajmniej raz dokonało zakupu za ich pośrednictwem. W przypadku osób, które obserwują konkretne marki, odsetek wzrasta nawet do 60%. Transakcje realizowane poprzez social media są korzystne zarówno dla sprzedawców (stosunkowo tani dostęp do wielu klientów, szybka sprzedaż, szeroka promocja), jak i nabywców (możliwość dokonania wygodnego zakupu podczas przeglądania interesujących informacji, bez potrzeby wchodzenia na oddzielną witrynę). Dlatego w ramach marketingu internetowego model omnichannel szybko się rozwija.

Zalety współpracy z agencją marketingu internetowego

Intensywny rozwój e-marketingu zapewnia coraz więcej możliwości podejmowania skutecznej działalności reklamowej w Internecie. Można to realizować samodzielnie, jednak w wielu wypadkach warto wybrać wsparcie ze strony specjalistycznej firmy. Jest to zasadne szczególnie wówczas, gdy chcemy główną uwagę skupić na sprzedaży i nie tracić czasu na wdrażanie kampanii promocyjnych. W wielu wypadkach nie bez znaczenia pozostają obawy przed tym, że ze względu na brak doświadczenia, marketing w Internecie będzie prowadzony nieprawidłowo.

Efektywna ochrona przed możliwością podjęcia niepożądanych działań marketingowych

W Internecie informacje są przekazywane błyskawicznie. Dlatego jakikolwiek błąd podczas prowadzenia kampanii, dotyczący np. zawarcia w reklamie nieadekwatnych czy obraźliwych względem grupy docelowej treści, jest od razu szeroko komentowany i oceniany w kategoriach negatywnych. Może to znacznie pogorszyć wizerunek firmy i skutkować utratą wielu klientów.

Agencja marketingu internetowego iCEA zapewnia pełen profesjonalizm i odpowiedni zasób doświadczenia. Opierając się na wykwalifikowanych, posiadających szereg niezbędnych kompetencji pracownikach, jest ona w stanie w każdym przypadku zgodnie z potrzebami klientów i określonego targetu dobrać pożądany typ reklamy. Eliminuje to ryzyko podjęcia nieprawidłowych działań i wydatnie przyczynia się do osiągnięcia konwersji.

Marketing internetowy 360°

Tylko współpraca z wyspecjalizowaną agencją, taką jak iCEA, daje możliwość wykorzystania marketingu 360°. Jest to koncepcja, w której kluczem do osiągnięcia sukcesu jest pełna integracja działań promocyjnych, wykorzystanie wszystkich możliwych kanałów dystrybucji reklam (strony WWW, social media, fora, blogi), a także stałe monitorowanie i ocenianie podjętych działań oraz ewentualna ich modyfikacja.

Praktyczne wdrożenie digital marketingu 360° wymaga specjalistycznej wiedzy i środków, a także niezbędnego doświadczenia. Musi opierać się zarówno na publikacji reklam, umieszczaniu postów, linkowaniu czy content marketingu, jak i pozycjonowaniu SEO. Niezbędne jest stosowanie takich programów i narzędzi, jak Google Ads czy Trello, w których efektywne wykorzystanie wszystkich funkcjonalności nie jest łatwe. Dlatego, jeśli decydujemy się na marketing w Internecie i chcemy osiągnąć założone efekty, warto postawić na współpracę z profesjonalistami.

Wybór adekwatnych narzędzi

Dzięki podjęciu takiej współpracy uzyskujemy gwarancję dobrania najlepszych rozwiązań, czyli takich, które są w pełni zgodne z naszymi potrzebami oraz odpowiadają na preferencje użytkowników. Marketing internetowy bazuje na różnego typu aplikacjach, a rynek oferuje zarówno produkty darmowe, jak i płatne.

W niektórych bezpłatnych programach dostęp do pełnej funkcjonalności jest możliwy dopiero po wniesieniu opłaty.

Obecnie można dostrzec silny rozwój narzędzi e-marketingu i ich stale postępującą automatyzację oraz specjalizację. Inne programy służą do projektowania reklam graficznych oraz filmowych, a inne do obsługi social mediów czy analityki danych. Nie każdy użytkownik jest w stanie skutecznie zorientować się w dostępnej ofercie i dobrać produkt, który idealnie wpisze się w realizowaną przez niego strategię oraz będzie odpowiadał jego możliwościom finansowym.

Dzięki agencji marketingu internetowego jest to możliwe. Zapewnia ona nie tylko wykorzystanie w każdym przypadku optymalnych rozwiązań, ale również ich integrację, co ma kluczowe znaczenie w kontekście efektywnego pozycjonowania. Dzięki iCEA kampania reklamowa realizowana w sieci ma kompleksowy i ściśle nastawiony na osiągnięcie założonych celów charakter.

Skuteczna konwersja

Bez względu na cel, jaki przyświeca działaniom w obrębie marketingu sklepu internetowego, korzystanie z usług profesjonalnej firmy gwarantuje pożądany przez klienta efekt. Wynika to z posiadania przez pracowników iCEA odpowiednich kompetencji, co przekłada się na planowanie oraz wdrażanie kampanii promocyjnych według ściśle ustalonego schematu i z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych działań (targetowanie, budowa lub optymalizacja strony WWW, pozycjonowanie itp.).

Należy zwrócić uwagę na to, by agencja marketingu internetowego pozwalała nie tylko na realizację działań promocyjnych przy wykorzystaniu funkcjonalności, jakie oferuje sieć. Ważne jest również to, by dysponowała zasobami niezbędnymi do efektywnej optymalizacji SEO. Zapewnia to każdemu klientowi pełen komfort i oszczędność czasu, gdyż wszelkie działania z zakresu e-marketingu są prowadzone przez jeden podmiot.

Optymalizacja kosztów

Marketing sklepu internetowego realizowany we wsparciu z wyspecjalizowaną agencją to możliwość szybkiego osiągnięcia konwersji. Wpływa na to dobór adekwatnych rozwiązań, realizacja poszczególnych działań ściśle według sprecyzowanego planu czy uwzględnienie pozycjonowania. Mimo tego, że skorzystanie z usług takiej firmy, jak iCEA, wiąże się z wydatkami, to jednak finalnie, dzięki szybszej konwersji, znacznie zyskujemy.

Dodatkową zaletą jest opcja uzyskania merytorycznego wsparcia podczas rozwoju firmy, w tym w kontekście podjęcia działalności promocyjnej na innych rynkach oraz w kolejnych branżach. Daje to szerokie możliwości, które samodzielnie, ze względu na zbyt dużą złożoność rozwiązań, na jakich bazuje marketing w Internecie, są trudne do efektywnego wykorzystania.

Szerokie monitorowanie i wieloaspektowa analiza danych

Agencja marketingu internetowego pozwala na to, co sprawia trudność wielu osobom próbującym samodzielnie realizować działania promocyjne w sieci – chodzi o skuteczną weryfikację jakości i adekwatności takich działań.

Pracownicy iCEA mają dostęp do wielu komercyjnych programów, dzięki którym stale można weryfikować skuteczność kampanii reklamowych i wprowadzać odpowiednie modyfikacje, w tym z zakresu pozycjonowania.

Temu służy m.in. audyt SEO, za pomocą którego można zweryfikować, czy witryna internetowa jest odpowiednio zoptymalizowana i czy nie występują w jej ramach żadne problemy mogące negatywnie wpływać na jej pozycję w wyszukiwarce. Preferencje i potrzeby użytkowników wciąż się zmieniają, dlatego istnieje potrzeba ciągłego ulepszania i unowocześniania działań, które składają się na marketing internetowy.

Budowa długofalowych relacji

Marketing w Internecie to zespół czynności, które, by wytrzymać presję konkurencyjną, powinny być stale podejmowane. Jeśli np. strona WWW nie jest odpowiednio zoptymalizowana, czemu służy m.in. ciągłe monitorowanie zastosowanych fraz kluczowych, skutkuje to utratą jej popularności wśród użytkowników i brakiem realizacji założonych celów.

Opieka ze strony firmy iCEA zmierza do tego, by działania reklamowe prowadzone w sieci internetowej cały czas przynosiły efekty i prowadziły do konwersji. Dba o to wyselekcjonowany zespół specjalistów, którzy są w stanie kompleksowo obsłużyć każdą kampanię marketingową realizowaną online, w tym pod kątem jej zaplanowania, doboru odpowiednich metod reklamowania i formatów kreacji oraz ich umiejscowienia, a także analizowania danych statystycznych związanych ze skutecznością podjętych działań. Współpraca z podmiotem, jakim jest agencja marketingu internetowego, gwarantuje stabilną, bezpieczną i długoterminową współpracę w obszarze digital marketingu.

Oceń tekst
Średnia ocen 4.9/5 - Liczba ocen: 53
Bezpłatna konsultacja

  That’s right,

  Let’s talk!

  Porozmawiajmy o tym, jak możesz zwiększyć sprzedaż w swoim biznesie dzięki efektywnym kampaniom reklamowym.

  • I Wypełnij formularz kontaktowy.
  • II Nasz Specjalista ADS skontaktuje się telefonicznie i ustali dogodny termin konsultacji.
  • III Na bezpłatnej konsultacji przedstawiamy wyniki naszej analizy.
  • IV Po konsultacji otrzymasz podsumowanie oraz wskazówki, jak efektywnie reklamować swój biznes w sieci.
  Pobierz bezpłatną
  CHECKLISTĘ
  SKUTECZNEJ KAMPANII
  GOOGLE SHOPPING ADS
  i dowiedz się, jak zwiększyć zyski z reklam produktowych