Kampanie reklamowe Facebook Ads

Bezpłatna konsultacja

Dopasuj swój budżet

Dla 5000 PLN budżetu reklamowego koszt obsługi wynosi 1300 PLN

Bezpłatna konsultacja

  Chcesz sprzedawać więcej?
  Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację ADS z naszym doradcą.

  Od czego zacząć?

  Zanim dojdzie do uruchomienia działań, jakim są kampanie reklamowe na FB, konieczne jest wykonanie kilku kroków. Są one niezbędne do tego, by precyzyjnie wskazać pożądane przez nas rezultaty, a także określić, do kogo kierujemy przekaz i jakie środki finansowe jesteśmy w stanie zapewnić.

  Najważniejsze pytania, jakie pojawiają się w fazie planowania kampanii, to:

  • jakiej branży dotyczą działania reklamowe? Czy jest ona mocno konkurencyjna, a może wręcz przeciwnie – czy ma charakter niszowy?
  • kto jest odbiorcą produktów lub usług? Dominuje forma B2C czy raczej B2B?
  • jakie są silne strony marki i czym się wyróżnia na tle konkurentów?
  • jakie są zakładane efekty realizacji kampanii?
  • do kogo ma być ona skierowana?
  • jakie rozwiązania techniczne są dostępne, jeśli chodzi o praktyczne tworzenie reklam w formie plików graficznych czy video?
  • jaki jest minimalny i maksymalny budżet?

  Sformułowanie dokładnych odpowiedzi na takie pytania jest ważnym wstępem do sprawnego posługiwania się Facebook Ads. Przede wszystkim pozwoli zorientować się w tym, czego oczekujemy w wyniku realizacji kampanii oraz jakich zasobów potrzebujemy, by jej wynik był satysfakcjonujący.

  Określenie celu kampanii reklamowej Facebook Ads

  By promocja poprzez ten system reklamowy była skuteczna, niezbędne jest dokładne określenie oraz zweryfikowanie jej celów. Mają one szeroki zakres, dlatego warto rzetelnie przeanalizować, co tak naprawdę chcemy osiągnąć dzięki Facebook Ads i w jaki sposób zamierzamy rozwijać własną działalność.

  Wyodrębnienie celu jest istotne z tego powodu, że Facebook wyświetla spersonalizowane reklamy. Oznacza to, że są one kierowane do tych osób, które są zainteresowane określoną tematyką, tak więc w ich przypadku występuje najwyższe prawdopodobieństwo, że wykonają akcję typu polubienie strony czy przejście z reklamy bezpośrednio na witrynę.

  Za pomocą Facebook Ads reklama może objąć trzy opcje. Do każdej przyporządkowano szczegółowe cele.

  Świadomość

  Pierwsza opcja dotyczy celów, które zmierzają do budowy lub umocnienia znajomości marki wśród konsumentów. W jej ramach wyodrębniono:

  • zwiększenie rozpoznawalności marki – nacisk kładzie się na częste wyświetlanie reklam wielu osobom, tak by skojarzyli oni markę, w przyszłości decydując się na skorzystanie z jej oferty; główny miernik to wskaźnik zapamiętania marki w ciągu dwóch dni od momentu wyświetlenia reklam; cel stosowany szeroko np. w przypadku kampanii na Facebooku realizowanych lokalnie,
  • wzrost zasięgu strony – skierowanie reklamy do możliwie największej liczby odbiorców, tak by zwiększyć wśród nich poziom znajomości strony na FB; w ramach tego celu stosuje się capping, za pomocą którego określa się częstotliwość wyświetlania reklam pojedynczemu użytkownikowi.

  Działania

  Opcja ta jest przeznaczona dla osób, które zamierzają wywołać wśród odbiorców konkretne reakcje. Obejmuje ona następujące cele:

  • ruch – wygenerowanie jak największej liczby wejść na witrynę bezpośrednio po kliknięciu w reklamę; cel ten jest szczególnie polecany firmom, które dopiero weszły na rynek,
  • aktywność – doprowadzenie do konkretnych zachowań ze strony użytkowników, w tym w formie polubienia fanpage’a, skomentowania posta czy zareagowania na zaproszenie do udziału w określonym wydarzeniu,
  • instalacje aplikacji, w tym tych, które działają w formie e-sklepów bądź serwisów z grami online i są dostępne np. w sklepie Google Play – w ramach tego celu należy zainstalować aplikację w witrynie Facebook dla deweloperów, tak by odnośnik umieszczony w reklamie umożliwiał prawidłowe przekierowanie,
  • wyświetlenia filmu – zalecane jest, by reklamy Facebook Ads w formie video były krótkie (maksymalnie 15 sekund) i zawierały napisy (duża część użytkowników ogląda materiały umieszczone na mediach społecznościowych bez dźwięku),
  • pozyskiwanie kontaktów, w tym w formie e-maili – kampanie reklamowe Facebook oparte na takim celu bazują na formularzach, które są wypełniane przez użytkowników w celu np. poznania ich opinii na wybrany temat (jakość produktu, sposoby na polepszenie komunikacji itp.),
  • wiadomości – skłonienie użytkowników do nawiązania rozmowy poprzez Messenger; taki cel często towarzyszy stronom, które oferują wysoce spersonalizowane produkty czy usługi, wymagające szerokiego kontaktu z klientem, poza tym jest stosowany przez lokalne organizacje chcące wymienić się opiniami z mieszkańcami.

  Konwersja

  W ramach trzeciej opcji, która wymaga podpięcia Piksela Facebook Ads, cele dotyczą:

  • konwersji – zachęcenie użytkowników do aktywności w formie dodania produktu do koszyka, przejścia do kasy, dokonania zakupu czy skorzystania z formularza kontaktowego,
  • sprzedaży z katalogu – wzrost zamówień ze strony klientów, czemu służy stosowanie dynamicznych reklam zawierających zdjęcia produktów, w tym nowości oraz wyrobów, które wcześniej były już oglądane przez użytkowników (remarketing),
  • ruchu w firmie – zwiększenie odwiedzin w placówce stacjonarnej; cel przeznaczony głównie dla firm, które posiadają wiele lokalizacji, natomiast gdy dysponują one tylko jednym sklepem, lepszym rozwiązaniem jest skupienie uwagi na wzroście zasięgu strony.

  Dobór adekwatnego celu nie jest sprawą łatwą. W tym zakresie należy uwzględnić różnorodne parametry, w tym rodzaj promowanej działalności, potrzeby członków grupy docelowej czy dostępny budżet. By już na tym etapie podjąć właściwe decyzje, dobrym rozwiązaniem może być agencja reklamowa. Facebook pozwala na efektywną reklamę, jednak jej praktyczne zastosowanie często wymaga odpowiednich kompetencji i doświadczenia. Firma iCEA pomaga prawidłowo wyodrębnić cele kampanii realizowanej w ramach Facebook Ads.

  Wybór grupy docelowej

  Reklamy muszą mieć charakter spersonalizowany. Oznacza to, że powinno się je kierować do tych użytkowników, którzy są w największym stopniu zainteresowani ofertą. Algorytm Facebook Ads bierze pod uwagę różnorodne parametry, w tym:

  • lokalizację użytkowników,
  • dane demograficzne, takie jak wiek, płeć czy zajmowane stanowisko zawodowe,
  • zachowania obejmujące wcześniej dokonane zakupy lub korzystanie z urządzeń, w tym mobilnych,
  • zainteresowania, pasje i hobby,
  • kontakt użytkowników z daną stroną lub określonym wydarzeniem.

  Realizując kampanie reklamowe na FB, można wyodrębnić trzy grupy odbiorców:

  • standardowych – podstawowy target wyodrębniony ze względu na wybrane parametry,
  • niestandardowych – obejmuje użytkowników, którzy wcześniej weszli w interakcję z firmą i jej stroną,
  • podobnych – dotyczy osób, które mają zbliżone zainteresowania jak dotychczasowi klienci.

  Za pomocą poszczególnych parametrów można odpowiednio zawęzić grupę docelową i skierować reklamę Facebook Ads do osób, które zapewnią najlepszą konwersję. Pożądane jest, by przeprowadzić wstępne targetowanie, czyli wyznaczyć krąg użytkowników, którzy mogą być potencjalnymi klientami. Ważne jest określenie „idealnego profilu” zawierającego najważniejsze cechy, które powinny charakteryzować odbiorców reklam. W zależności od dotychczasowej skuteczności kampanii reklamowej na FB, można zawężać lub rozszerzać oraz dzielić grupę docelową na mniejsze podzbiory przy wykorzystaniu kolejnych parametrów.

  Wyznaczenie miejsca emisji reklam

  Do wyboru są:

  • Facebook – kampanie reklamowe pozwalają na prezentowanie materiałów promocyjnych w aktualnościach, w prawej kolumnie lub pomiędzy filmami organicznymi,
  • Messenger – reklamy pojawiają się na stronie głównej,
  • Instagram – materiały promocyjne są wyświetlane w aktualnościach i w sklepie lub pomiędzy treściami, które przegląda użytkownik,
  • Marketplace – aplikacja umożliwia sprzedaż produktów poprzez FB; w jej ramach reklamy są umieszczone na stronie głównej.

  Facebook Ads pozwala na ręczny lub automatyczny dobór miejsc wyświetlania reklam. Wybór pierwszego sposobu umożliwia zastosowanie indywidualnych preferencji, z kolei druga forma zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnych środków pieniężnych.

  Określenie budżetu

  Za pomocą Facebook Ads reklama może być prezentowana przy uwzględnieniu dziennego lub całkowitego limitu finansowego. Nigdy nie zostanie on przekroczony, chyba że użytkownik zwiększy go. W Menedżerze reklam można ustawić opcje wyświetlania zestawu reklam w sposób ciągły (zestawy takie są przydatne np. wtedy, gdy cele kampanii są zróżnicowane), a także momentu rozpoczęcia i zakończenia kampanii.

  Budżet dzienny to średnia kwota, jaka codziennie będzie wydawana na reklamy. Może ona się w niewielkim stopniu zmieniać w zależności od dotychczas osiągniętych wyników. Budżet całkowity jest natomiast kwotą ostateczną, przy czym w jego ramach dopuszczalne są stosunkowo duże odchylenia w ramach dziennych wydatków.

  Jak efektywnie posługiwać się Facebook Ads?

  Można sformułować kilka najważniejszych wskazówek, po których zastosowaniu znacznie wzrasta szansa na odniesienie sukcesu w wyniku realizacji kampanii reklamowej na Facebooku. Bazują one głównie na umiejętnym operowaniu funkcjonalnościami dostępnymi na tej platformie i wyzyskiwaniu wszelkich korzyści, jakie można dzięki nim osiągnąć.

  Wykorzystywanie Menedżera reklam

  Jest to podstawowe narzędzie, które pozwala na sprawne i efektywne uruchamianie oraz zarządzanie kampaniami na Facebooku. Jest to możliwe przy uwzględnieniu aplikacji typu Messenger oraz Instagram, a także urządzeń typu desktop, takich jak komputer stacjonarny i laptop, oraz aplikacji mobilnych działających w oparciu o systemy iOS lub Android.

  Najważniejsze funkcjonalności Menedżera reklam to:

  • tworzenie nowych reklam,
  • wybór targetu,
  • konfigurowanie i zarządzanie budżetami reklamowymi, w tym pod kątem tego, czy mają one mieć zastosowanie do całej kampanii, czy do każdego dnia,
  • wyświetlanie reklam w aplikacjach połączonych z Facebookiem (WhatsApp, Messenger, Instagram),
  • edytowanie kampanii reklamowych Facebook Ads – obejmuje to m.in. modyfikowanie budżetu i grupy docelowej, zmienianie filmów i zdjęć czy włączanie opcji ponownego promowania reklamy,
  • poprawianie skuteczności kampanii reklamowych poprzez tworzenie spersonalizowanych, dynamicznych materiałów tekstowych czy filmowych,
  • weryfikowanie skuteczności reklam wyświetlanych użytkownikom – jest to możliwe dzięki testowi A/B, w którym porównuje się co najmniej dwie kampanie reklamowe na FB pod kątem np. grupy docelowej czy maksymalnego budżetu, co umożliwia wybór najlepszego rozwiązania,
  • wyświetlanie statystyk dotyczących liczby osób, które zobaczyły lub wyświetliły reklamę, a także kwoty, jaka została wydana na kampanię.

  Menedżer reklam jest automatycznie uruchamiany w momencie, gdy utworzymy stronę na FB. By można było wykorzystać wszystkie możliwości, jakie się z nim wiążą, niezbędne jest sprawdzenie ustawień konta reklamowego w celu potwierdzenia informacji dotyczących imienia i nazwiska administratora strony, identyfikatora, statusu oraz wielkości wydatków. Dalszym krokiem jest konfiguracja metod płatności (karta kredytowa, przelew z konta bankowego, system PayPal lub inne rozwiązania, które są dostępne lokalnie).

  Po realizacji tych etapów można tworzyć kampanie reklamowe Facebook Ads. Na stronie https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager/get-started dostępne są darmowe kursy, dzięki którym można przygotować się do obsługi Menedżera reklam.

  Charakterystyka kampanii reklamowych Facebook Ads

  Facebook Ads to system reklamowy dostępny w ramach jednego z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie. Opiera się on na treściach sponsorowanych, które są wyświetlane użytkownikom w ramach tej platformy, w tym serwisów działających w powiązaniu z nią (WhatsApp, Messenger, Instagram). Treści takie mogą mieć formę reklam, jak również informacji o reakcjach ze strony innych użytkowników, takich jak polubienia czy komentarze.

  System działa w oparciu o akcje reklamowe. Polegają one na tym, że odbiorcom są wyświetlane te reklamy, za które ich nadawcy są w stanie zapłacić najwyższą stawkę. Nie jest to jednak najważniejszy czynnik, który decyduje o skuteczności działań promocyjnych. Równie istotną rolą pełni jakość reklamy, w tym pod kątem jej dopasowania do potrzeb potencjalnych odbiorców, a także prawdopodobieństwo wejścia osób z grupy docelowej w interakcję z proponowanymi treściami. Kampanie reklamowe na FB są wdrażane za pomocą specjalnego Menedżera, który umożliwia tworzenie przekazów promocyjnych oraz zarządzanie nimi i monitorowanie różnych wskaźników.

  Podstawową cechą Facebook Ads jest to, że system korzysta z zaawansowanego algorytmu analitycznego. Jest on oparty na sztucznej inteligencji, w tym uczeniu maszynowym (ang. machine learning). Dzięki temu system cały czas zwiększa swoje zdolności do skutecznego analizowania danych, co przekłada się na większą wydajność kampanii reklamowych.

  Codziennie platforma pozyskuje ogromną ilość informacji na temat użytkowników, w tym ich cech społeczno-demograficznych (płci, wieku, wykształcenia), zainteresowań, planów, związków z innymi ludźmi, pracy zawodowej czy rodzaju podejmowanych aktywności. Nawet jeśli nie wskażemy tego, co robimy lub czym się interesujemy, algorytm jest w stanie, na podstawie m.in. dodawania przez nas komentarzy pod postami i sposobu reagowania na to, co publikują inni użytkownicy, określić nasze preferencje i hobby. Jest to podstawą do wyznaczania grupy docelowej, względem której prowadzone będą kampanie reklamowe Facebook. W ten sposób promocja jest skierowana wyłącznie do osób, które, potencjalnie, są najszerzej zainteresowane określonym produktem czy usługą.

  Dostęp do Facebook Ads jest możliwy dzięki posiadaniu fanpage’a, czyli strony firmowej. Zanim można będzie ją utworzyć, konieczne jest posiadanie profilu prywatnego. Jest to wymagane ze względu na weryfikację tożsamości właściciela strony. Jeśli nie posiada się takiego profilu, wystarczy wejść na stronę https://pl-pl.facebook.com/ i w kilku prostych krokach można go utworzyć. Nie warto operować fikcyjnym profilem, gdyż może on zostać usunięty przez administrację i nasze plany, dotyczące uruchomienia kampanii reklamowej na FB, nie będą mogły zostać zrealizowane.

  Po utworzeniu profilu prywatnego należy przejść na stronę https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=pages_you_admin, gdzie wybiera się opcje dotyczące:

  • rodzaju strony – może ona dotyczyć firmy, marki, społeczności lub osoby publicznej,
  • nazwy – możemy ją dowolnie określić, przy czym ważne jest, by od razu dokładnie uściślić, czym się zajmujemy, gdyż w późniejszym czasie jej zmiana może trwać długo lub być zupełnie niemożliwa,
  • kategorii prowadzonej działalności – np. „zakupy i sprzedaż detaliczna” w przypadku e-sklepów; kategorię w każdym momencie można łatwo zmienić.

  Po uzupełnieniu danych adresowych oraz wybraniu zdjęcia profilowego i tła, a także ewentualnym dodaniu innych informacji (np. numeru telefonu), uzyskujemy dostęp do modułu służącego do zarządzania stroną, czyli Facebook Business Manager. W jego ramach znajduje się Menedżer reklam. Za jego pośrednictwem można uruchomić kampanię reklamową i wyznaczyć zasoby, jakie będą z nią związane (budżet, czas wyświetlania, grupa odbiorców, rodzaje materiałów reklamowych).

  By efekty działań promocyjnych były szybko widoczne, warto skorzystać z rozwiązań, które zapewni wyspecjalizowana agencja reklamowa. Facebook jest bowiem cennym narzędziem reklamowym, jednak należy z niego umiejętnie korzystać i dokładnie orientować się w dostępnych za jego pośrednictwem mechanizmach, dzięki którym można skutecznie prowadzić działania promocyjne. Warto podkreślić, że efektywność takich działań w 80% zależy od przyjętej strategii, a w 20% od wykorzystywanych funkcji. Pomoc ze strony agencji, takiej jak iCEA, jest więc zalecana, w tym szczególnie w ramach doboru adekwatnych celów oraz najbardziej efektywnych form reklamowych.

  Dlaczego promowanie poprzez Facebook Ads jest tak ważne?

  Składa się na to kilka zasadniczych czynników. Szeroka popularność platformy wśród internautów, a także szerokie możliwości jej wykorzystywania decydują o tym, że jest ona codziennością dla wielu osób, które komunikują się z innymi ludźmi, uczestniczą w interesujących projektach i wydarzeniach a także prowadzą działalność zawodową w sieci.

  Charakterystyczna jest duża rozpoznawalność Facebooka wśród użytkowników Internetu – trudno jest spotkać osobę, która korzysta z sieci i nie wie, czym jest ta platforma oraz do czego służy. Nawet jeśli ktoś nie ma konta w jej ramach, to i tak, za pośrednictwem mediów czy innych ludzi, pozyskuje informacje na jej temat. Dlatego, projektując internetowe kampanie reklamowe, Facebook Ads jest naturalnym wyborem.

  Facebook jako masowo wykorzystywana przez internautów platforma

  Świat

  Wykorzystując Facebook Ads, reklama na pewno dotrze do bardzo dużej liczby odbiorców. Według stanu na dzień 30 września 2021 r. platforma Facebook posiadała około 3,5 mld aktywnych użytkowników, czyli osób, które są zarejestrowane i zalogowane w serwisie.

  Składa się ona z wielu aplikacji, wśród których najpopularniejsze to:

  • Facebook – 2,9 mld aktywnych użytkowników, przy czym w każdym dniu wchodzi na niego średnio 1,9 mld osób; w tym zakresie sukcesywnie notowany jest wzrost, który w latach 2020-2021 wyniósł około 6%,
  • WhatsApp – aplikacja służąca do komunikacji w formie wiadomości tekstowych oraz rozmów głosowych; jest ona wykorzystywana przez około 2,0 mld użytkowników, przy czym obejmuje to dane dla pierwszego kwartału 2020 r., tak więc rzeczywista liczba jest wyższa,
  • Messenger – komunikator internetowy umożliwiający wysyłanie do innych osób wiadomości, filmów, zdjęć oraz plików tekstowych, a także nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych oraz wideo rozmów; według danych za 2017 r. liczba osób, które aktywnie korzystają z niego, to 1,7 mld; aktualnie wartość ta jest niewątpliwie większa,
  • Instagram – serwis społecznościowy przeznaczony do publikowania zdjęć i dzielenia się nimi z innymi internautami; oficjalne dane mówią o 1,0 mld użytkowników w 2018 r., a według szacunków aktualnie może to być nawet 1,4 mld osób.

  Każda spośród tych aplikacji umożliwia dodawanie reklam i ich wyświetlanie innym użytkownikom. Duży zasięg serwisów, składających się na platformę, decyduje o tym, że kampania na Facebooku zapewnia szeroką promocję własnej strony i jej potencjalnie sporą popularność wśród internautów.

  W ostatnich latach znacznie wzrósł odsetek ludności świata, który korzysta z Facebooka. W 2009 r. było to około 5%, natomiast obecnie wartość ta osiągnęła poziom ponad 35%. Jest to tym warte podkreślenia, że sukcesywnie rośnie liczba ludności ogółem. Kampanie reklamowe Facebook Ads zapewniają więc dostęp do potencjalnie ogromnej liczby odbiorców.

  Polska

  Powyższe uwagi, dotyczące całego świata, należy odnieść również do terenu Polski. Facebook to coraz popularniejsza wśród krajowych internautów platforma. W 2021 r. korzystało z niego około 18,0 mln Polaków, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1 mln, czy 6%. Nieco więcej użytkowników to kobiety (53%). Kluczowe znaczenie w kontekście Facebook Ads ma to, że reklamy oferowane poprzez platformę są w stanie dotrzeć do nawet 60% populacji w Polsce.

  Także pozostałe aplikacje, jakie są dostępne dzięki platformie Facebook, są szeroko wykorzystywane przez użytkowników z Polski. Dotyczy to szczególnie Instagrama, który posiada ponad 9,0 mln aktywnych użytkowników. W przeważającej mierze są to kobiety (prawie 60%). W latach 2020-2021 zanotowano wzrost liczby użytkowników o 0,5 mln, a więc o ponad 5%. Kampanie reklamowe Facebook Ads realizowane za pośrednictwem Instagrama docierają do około 28% osób powyżej 13. roku życia. Jeśli chodzi o Messengera, to wykorzystuje go około 76% internautów z Polski. W przypadku serwisu WhatsApp jest to 48%.

  Ogromny zasięg platformy i stale rosnąca liczba jej użytkowników powoduje, że kampania na Facebooku to zdecydowanie pożądany pomysł. Dzięki niej szybko i efektywnie można dotrzeć do potencjalnych odbiorców i zapewnić sobie dużą popularność oferowanych przez siebie produktów czy usług.

  Wysoka skuteczność kampanii reklamowych Facebook Ads

  Opierając się na tak popularnej platformie, jaką jest Facebook, reklama staje się efektywna i szybko przynosi założone efekty. Świadczą o tym dane mówiące o tym, że:

  • w przypadku 44% konsumentów platforma ma wydatny wpływ na podejmowane przez nich decyzje zakupowe,
  • 26% użytkowników, po kliknięciu w reklamy Facebook Ads, dokonało zakupu określonego produktu lub skorzystało z oferowanej usługi,
  • każdy użytkownik Facebooka wchodzi średnio w 11 reklam miesięcznie.

  W 2020 r. przychody z kampanii reklamowych na FB wyniosły ponad 84,0 mld dolarów. Dla porównania – w 2019 r. było to około 15 mld dolarów mniej. Przewidywane są dalsze wzrosty. Świadczy o tym fakt, że według danych dla trzeciego kwartału 2021 r. poziom przychodów osiągnął wartość 28,3 mld dolarów. W analogicznym okresie 2020 r. były to około 9,0 mld dolarów, a więc ponad trzykrotnie mniej.

  W latach 2019-2020 skuteczność wyświetlania reklam na platformie zwiększyła się o 33%. Szczególną popularnością wśród użytkowników cieszy się wykorzystywanie urządzeń mobilnych. Stanowią one około 94% przychodów reklamowych.

  Warto wspomnieć jeszcze o remarketingu. W jego ramach przekaz jest kierowany do tych użytkowników, którzy wcześniej byli zainteresowani ofertą reklamodawcy i np. dodali produkt do koszyka, jednak ostatecznie z niej nie skorzystali. Dzięki gromadzeniu plików cookies możliwe jest ponowne skierowanie do nich reklam, które jednak mają wysoce spersonalizowany charakter i ściśle odpowiadają na potrzeby konkretnego odbiorcy.

  Na portalu Facebook reklama oparta o remarketing może przynieść znaczne korzyści. Świadczą o tym dane mówiące o tym, że retargetowanie przyczynia się do:

  • zwiększenia liczby odwiedzin na stronie o nawet kilkaset procent,
  • powrotu do witryny i dokonania konwersji przez 26% osób, które wcześniej porzuciły koszyk (bez remarketingu odsetek ten wynosi zaledwie 8%),
  • uzyskania dziesięciokrotnie wyższego niż w przypadku tradycyjnych banerów reklamowych umieszczanych w Internecie wskaźnika klikalności.

  Kampanie reklamowe Facebook Ads wiążą się z dużą efektywnością. Pożądane wyniki można osiągnąć szczególnie wówczas, gdy opiekę nad tymi kampaniami powierzy się specjalistom z agencji iCEA. Dobiorą oni odpowiednie rozwiązania i będą monitorowali skuteczność materiałów prezentowanych użytkownikom.

  Tworzenie reklam w Facebook Ads

  Po określeniu najważniejszych parametrów związanych z kampanią dobiera się format przekazów promocyjnych. Prawidłowa realizacja tego procesu jest bardzo ważna, gdyż obecnie, ze względu na natłok informacji, trudno jest skutecznie zainteresować użytkowników treściami pojawiającymi się w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Dlatego, opierając się na portalu Facebook Ads, reklama musi być atrakcyjna dla odbiorcy i sprawiać, że kliknie ją jak największa liczba osób.

  Rodzaje reklam

  Reklamy bazujące na obrazie

  Obejmują różnego typu grafiki, zdjęcia, w tym panoramiczne i 360º, kolaże czy infografiki, które mogą być publikowane np. w aktualnościach serwisu Facebook. Kampanie reklamowe oparte na obrazach są korzystne z tego powodu, że warstwa wizualna efektywniej przyciąga uwagę odbiorców niż tekst – grafiki i zdjęcia są przetwarzane około 60 tysięcy razy szybciej w porównaniu do postów opartych wyłącznie na słowie pisanym. Zapewnia to skuteczną percepcję przekazu przez użytkowników i prowadzi do uzyskania konwersji.

  Na platformie mogą być publikowane materiały, które spełniają określone wymagania. Dotyczą one typów plików (JPG lub PNG), ich rozdzielczości (minimalnie 1080 x 1080 pikseli) oraz maksymalnego rozmiaru (30 MB). Tekst, jaki towarzyszy warstwie wizualnej, nie powinien przekraczać 125 znaków (maksymalnie 20% grafiki), a nagłówek – 40 znaków. Pożądane jest dodanie odnośnika do strony, w tym jako CTA (ang. call-to-action), czyli wezwania do działania („sprawdź”, „pobierz”, „więcej informacji”).

  Dobrym rozwiązaniem w ramach Facebook Ads jest dołączanie hashtagów, czyli znaczników poprzedzonych znakiem hash („#”), które ułatwiają wyszukiwanie najważniejszych informacji. Zwiększają one zaangażowanie internautów nawet o 60%.

  Dużym ułatwieniem jest fakt, że możliwe jest samodzielnie tworzenie atrakcyjnych obrazów, w tym za pomocą darmowych programów, takich jak Canva. Można również skorzystać z gotowych zdjęć, które są dostępne w Pixabay czy Pexels. Możliwości w tym zakresie jest sporo.

  Reklamy w formie video

  Materiały filmowe, w tym animowane, potrafią skutecznie przyciągnąć uwagę użytkowników i sprawić, że pozostaną oni dłużej na stronie. Publikując tego typu materiały za pośrednictwem Facebook Ads, należy pamiętać o kilku zasadach. Obejmują one wypełnienie szczegółowych wymagań technicznych, w tym:

  • posługiwanie się określonymi formatami plików, czyli MP4, MOV lub GIF,
  • zapewnienie rozdzielczości na poziomie co najmniej 1080 x 1080 pikseli,
  • dodawanie plików, które mają rozmiar nie większy niż 4 GB i trwają co najmniej 1 sekundę, a maksymalnie 241 minut.

  Warto pamiętać o zamieszczeniu napisów, gdyż duża część użytkowników przegląda materiały bez użycia dźwięku, po wyciszeniu komputera lub urządzenia mobilnego. Zalecanym rozwiązaniem jest również zastosowanie niestandardowej miniaturki, która będzie wyświetlana w sytuacji, gdy film nie zostanie automatycznie załadowany. Dzięki takiej miniaturce można przykuć uwagę odbiorców w oczekiwaniu na materiał. Kampanie reklamowe Facebook Ads można również oprzeć na linkowaniu do filmów zamieszczonych w serwisie Youtube.

  Karuzele

  Te typy reklam Facebook Ads pozwalają na równoczesne prezentowanie od dwóch do dziesięciu różnych obrazów czy filmów następujących kolejno po sobie. Poszczególne materiały mają oddzielne linki. Ważne jest zachowanie jednolitych proporcji w kontekście rozmiaru publikowanych materiałów.

  Karuzela jest polecana wówczas, gdy istnieje potrzeba:

  • wypromowania kilku różnych produktów lub usług,
  • zaprezentowania historii firmy w kolejności chronologicznej,
  • równoczesnego przedstawienia użytkownikom różnorodnych aspektów związanych z ofertą firmy czy jej działalnością, w tym charytatywną (CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu).

  Format reklamy karuzelowej to JPG lub PNG. Maksymalny rozmiar plików obrazowych to 30 MB, a filmowych – 4 GB. Materiał może trwać do 240 minut. Zalecane jest stosowanie tekstu, który nie powinien zajmować więcej niż 20% obrazu lub filmu.

  Kolekcje

  Są przeznaczone dla urządzeń mobilnych. Kampania na Facebooku realizowana za pomocą tego typu reklam pozwala na atrakcyjne zaprezentowanie oferty produktowej lub usługowej. Polega na przedstawieniu użytkownikom materiału, który, po kliknięciu w niego, odsyła do strony e-sklepu, gdzie można zapoznać się ze szczegółowym asortymentem i dokonać zakupu.

  W jednej reklamie można zamieścić film lub obraz oraz 3 zdjęcia produktów. Najlepiej wybierać wyroby, które są charakterystyczne dla danej marki i wykazują się największą popularnością wśród klientów. Wymagania techniczne w przypadku kolekcji są podobne, jak w innych typach reklam Facebook Ads.

  Materiały błyskawiczne

  Bazują one na pozostałych typach postów sponsorowanych, na jakich oparte są kampanie reklamowe na FB. Są przeznaczone na urządzenia mobilne i umożliwiają szybkie przejście użytkownika do trybu pełnoekranowego, w którym wygodnie można przeglądać poszczególne obrazy, filmy czy karuzele, a także przechodzić do kolejnych witryn internetowych.

  Dzięki kanwie, bo taka jest inna nazwa materiałów błyskawicznych, uzyskuje się wymierne korzyści, w tym:

  • skuteczniejsze przyciągnięcie uwagi użytkowników – jest to możliwe dzięki temu, że materiał błyskawiczny od razu się ładuje i umożliwia wygodne przeglądanie oferty,
  • możliwość szerszego opowiedzenia o własnej marce, w tym o jej przewagach nad konkurentami,
  • atrakcyjne wyróżnienie produktów lub usług, co skuteczniej zachęca do ich zakupu przez internautów.

  Kanwa pozwala na jednoczesne zastosowanie różnorodnych treści. W ramach Facebook Ads można skorzystać z gotowych szablonów lub tworzyć niestandardowe materiały, a także sukcesywnie dodawać kolejne segmenty.

  Pokaz slajdów

  Właściciele stron, projektując kampanie reklamowe Facebook, często opierają się również na pokazach slajdów. Zawierają one do 10 obrazów, które są kolejno wyświetlane przez od 0,5 do 5 sekund – maksymalny czas trwania całego materiału to więc 50 sekund. Możliwe jest przechodzenie pomiędzy slajdami pod postacią zanikania. Atrakcyjny i zwiększający uwagę odbiorców element, który może towarzyszyć pokazowi, to nastrojowa muzyka.

  Zamawianie reklam w Facebook Ads

  Zaprojektowanie materiałów promocyjnych umożliwia dokonanie zakupu reklam, co odbywa się w ramach specjalnych aukcji. Są one stosowane po to, by użytkownikowi była wyświetlana reklama w największym stopniu zgodna z jego preferencjami i potrzebami. Proces realizacji aukcji podczas kampanii reklamowych Facebook Ads polega na przesłaniu przez reklamodawcę informacji o tym, do kogo ma być skierowana reklama.

  Następnie, na tej podstawie, uruchomieniu specjalnej procedury. Codziennie w ramach platformy dochodzi do wielu miliardów aukcji. W ich trakcie wygrywają reklamy mające najwyższą wartość. Ustala się ją w oparciu o takie współczynniki, jak:

  • oferta – jest to kwota, jaką reklamodawca jest w stanie zapłacić za osiągnięcie oczekiwanych celów,
  • szacunkowy współczynnik działań – dotyczy reakcji użytkowników na reklamę,
  • jakość reklamy – w tym zakresie pod uwagę bierze się m.in. opinie osób, które zetknęły się z określonym materiałem, a także ewentualne posługiwanie się spamem czy zatajanie informacji (dostęp do nich uzyskuje się dopiero po kliknięciu w link).

  Takie współczynniki są podstawą do określenia trafności reklamy. Im wyższa, tym reklama może kosztować mniej i równocześnie generować więcej wyników. Facebook Ads promuje bowiem rzetelne i efektywne materiały promocyjne. Dlatego nierzadko reklamy o niższych ofertach zwyciężają, nawet jeśli w przypadku innych materiałów zaproponowano wyższe stawki.

  Monitoring skuteczności reklam na portalu Facebook

  Kampanie reklamowe realizowane przy wykorzystaniu tej platformy wymagają stałego weryfikowania, czy udaje się osiągać zakładane cele oraz czy ponoszone nakłady są adekwatne do efektów. Umożliwia to specjalne narzędzie dostępne w Menedżerze reklam, czyli Przegląd konta. Znajduje się w nim podsumowanie dotychczas podjętych działań, informacje na temat liczby aktywnych kampanii i wysokości budżetu, a także wskazówki na temat tego, co można zrobić, by poprawić efektywność promocji.

  Przegląd konta oferuje dostęp do następujących opcji:

  • alerty – informują o różnych pilnych do rozwiązania problemach podczas realizacji Facebook Ads, w tym związanych z wygaśnięciem płatności czy odrzuconymi reklamami,
  • zalecenia – stwarzają podstawy do ulepszenia działań reklamowych,
  • trendy kampanii – dostęp do danych na temat aktywności użytkowników, które przyczyniają się do osiągania celów, w tym np. liczby poślubień czy wyświetleń materiałów opublikowanych na stronie,
  • limity reklam – informacje na temat zbliżającego się przekroczenia budżetu,
  • zadania – dotyczą konfiguracji konta i zawierają wskazówki, co można zrobić, by poprawić efektywność działań.

  Skuteczna kampania na Facebooku jest uwarunkowana nie tylko odpowiednim jej zaplanowaniem i wdrożeniem, ale również stałym weryfikowaniem, czy ponoszone nakłady są adekwatne do osiąganych efektów. Należy pamiętać o ciągłym monitoringu reklam, gdyż umożliwia to ich dopasowywanie do wciąż zmieniających się potrzeb użytkowników.

  Prawidłowa strategia działania

  Uzyskanie pożądanych efektów dzięki Facebook Ads jest możliwe tylko wówczas, gdy zostanie opracowana, a następnie konsekwentnie wdrożona określona strategia prowadzenia kampanii reklamowej. W tym względzie kluczowe znaczenie ma kilka zasadniczych aspektów.

  Wybór celów kampanii przy uwzględnieniu zarówno krótko-, jak i długoterminowych celów

  Ważne jest określenie, które pojedyncze akcje podejmowane przez użytkowników mają prowadzić do szerszych efektów. Chodzi o to, że np. jeśli chcemy doprowadzić do zwiększenia kwoty zakupów w przypadku pojedynczego klienta, to należy wybrać takie działania, które zintensyfikują jego zaangażowanie na stronie. Może to być np. publikowanie materiałów filmowych oraz karuzel, które wywołują aktywność pod postacią polubień strony czy komentowania poszczególnych postów. Kampania na Facebooku musi być od początku do końca przemyślana, tak by każdy element współgrał ze sobą i równocześnie korelował z oczekiwania reklamodawcy.

  Posługiwanie się precyzyjnym targetowaniem

  Kampanie reklamowe Facebook Ads nie mogą być kierowane do wszystkich użytkowników lub do bliżej nierozpoznanej grupy docelowej. W każdym przypadku niezbędne jest dokładne określenie targetu, przy czym szczególna uwaga musi być skupiona na dwóch aspektach, czyli społeczno-demograficznym oraz geograficznym.

  W ramach tego pierwszego przeważnie nie wystarczy podanie płci czy wieku, ale niezbędne jest również uwzględnienie:

  • ról społecznych i zawodowych pełnionych przez użytkowników,
  • rodzaju ich zainteresowań, hobby oraz najczęściej wybieranych form rozrywki,
  • ich stylu życia, w tym pod kątem korzystania z mediów społecznościowych i treści, jakie przykuwają ich największą uwagę.

  Jeśli chodzi o targetowanie pod kątem geograficznym, to faktem jest, że za pomocą Facebook Ads wiele firm oferuje swoje produkty dla użytkowników z całego kraju, dlatego nie pozycjonują się lokalnie. Jednak i w ich przypadku dobór grupy docelowej pod tym kątem, czyli odrębnie dla każdego województwa czy miasta, może przynieść wymierne korzyści. Takie działania są szczególnie polecane wówczas, gdy firma dysponuje wieloma placówkami stacjonarnymi.

  Należy pamiętać również o tym, że wielkość targetu powinna być ściśle skorelowana z obranymi celami. Jeśli kampania na Facebooku zmierza do budowy zaangażowania wokół postu, liczba odbiorców zwykle jest większa niż wówczas, gdy celem jest konwersja. Nie warto jednak zanadto tym się sugerować, gdyż duża wielkość grupy docelowej automatycznie nie gwarantuje powodzenia działań z zakresu Facebook Ads.

  Stosowanie oddzielnego zestawu reklam dla każdego miejsca

  Za pośrednictwem portalu Facebook reklama może być wyświetlana w różnych aplikacjach. Nie jest polecane, by jeden zestaw reklam był prezentowany we wszystkich serwisach oraz równocześnie na urządzeniach desktop i mobile. Znacznie utrudnia to skuteczne zarządzanie kampaniami i ewentualne wprowadzanie do nich modyfikacji. Może być również problematyczne z powodu natłoku reklam, jakie będą wyświetlane użytkownikom – może to doprowadzić do ich zniechęcenia ofertą danego reklamodawcy.

  Unikanie automatycznej optymalizacji Facebook Ads

  Reklama prezentowana przy wykorzystaniu takiej optymalizacji jest zasadna przeważnie wówczas, gdy grupa docelowa liczy wiele osób, ponad 10 tys. W przypadku mniejszego targetu polecane jest skorzystanie z ręcznych ustawień, które pozwalają na zastosowanie innych niż preferowane przez Facebooka stawki CPM (ang. cost per mile, czyli koszt wyświetleń) oraz CPC (ang. cost per click, a więc koszt kliknięć linku). Pożądanym rozwiązaniem jest także stałe testowanie różnorodnych ustawień, tak by finalnie kampania na FB była w pełni efektywna i docierała do osób gwarantujących podjęcie pożądanych przez reklamodawcę interakcji.

  Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji kampanii reklamowych Facebook

  Mnogość funkcji, jakie są dostępne w ramach Facebook Ads, w tym w zakresie zarządzania kampaniami reklamowymi, jak również duży wybór rodzajów reklam powoduje, że nie każdy jest w stanie skutecznie sobie poradzić z obsługą tego systemu. Skutkiem są różnego typu błędy, które mogą doprowadzić do niemożności osiągnięcia założonych celów.

  Brak adekwatnego nazewnictwa

  Jest to problem, który uwidacznia się w sposób szczególny podczas rozbudowanych kampanii reklamowych Facebook Ads, w których miesięczne nakłady wynoszą kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Zachowanie porządku na koncie reklamowym jest niezbędne do tego, by zarządzanie kampaniami było efektywne i nie wiązało się z niepotrzebną utratą zasobów czasowych.

  Utrzymywanie prawidłowego nazewnictwa i struktury wszystkich komponentów Facebook Ads powinno być realizowane już od początku działań podejmowanych w tym systemie. Jeśli tak nie jest, skutkuje to:

  • znacznymi trudnościami w zakresie szybkiego odnalezienia kluczowych informacji, w tym na temat kampanii realizowanych w przeszłości,
  • nieprawidłowym doborem targetu przy wzięciu pod uwagę najbardziej pożądanych cech,
  • dużymi problemami w kreacji i doborze reklam pod kątem potrzeb wszystkich grup odbiorców,
  • niemożnością efektywnego zmierzenia i stałego monitorowania efektywności działań promocyjnych.

  Ważne znaczenie ma też to, że w sytuacji, gdy kampania na Facebooku zostanie przekazana innemu pracownikowi czy zewnętrznej agencji SEO (powodem może być brak satysfakcjonujących wyników), chaos, jaki dotychczas powstał, nie pozwoli na szybkie wdrożenie do nowych obowiązków. Znacznie wydłuży to organizację działań reklamowych i uniemożliwi uzyskanie szybkich efektów.

  By temu przeciwdziałać, warto konsekwentnie stosować uporządkowany schemat nazewnictwa. Dobrym pomysłem jest, by kampanie reklamowe na FB były tytułowane oddzielnie, w tym za pomocą nazwy państwa (gdy reklama ma docierać nie tylko do polskich użytkowników), celu i nazwy kampanii oraz daty jej realizacji. Przykłady to:

  • PL – Instalacje aplikacji – Promocja świąteczna – 2021
  • UK – Pozyskiwanie kontaktów – Opinie na temat e-booka – 2022.

  W nazwach zestawu reklam dodatkowo można umieścić informacje dotyczące cech społeczno-demograficznych czy geograficznych grup odbiorców, a także kanału, za pośrednictwem którego są im wyświetlane reklamy Facebook Ads (aplikacje dostępne na platformie, desktop, mobile). Jako przykłady można podać:

  • PL – Instalacje aplikacji – Promocja świąteczna – 2021 – Mężczyźni – 25-35 lat – województwo mazowieckie – Facebook,
  • UK – Pozyskiwanie kontaktów – Opinie na temat e-booka – 2022 – Fani – Instagram.

  Jeśli w zestawach reklam są identyczne materiały, warto je rozróżnić pod kątem poszczególnych targetów, a także innych elementów, w tym typów reklam:

  • PL – Instalacje aplikacji – Promocja świąteczna – 2021 – Mężczyźni – 25-35 lat – województwo mazowieckie – Facebook – Karuzela,
  • PL – Instalacje aplikacji – Promocja świąteczna – 2021 – Mężczyźni – 25-35 lat – województwo mazowieckie – Facebook – Video.

  Jeśli nie jesteśmy w stanie samodzielnie uporządkować działań na platformie, można skorzystać z doradztwa, jakie oferuje profesjonalna agencja. Facebook Ads to złożone narzędzie, dlatego nierzadko warto sięgnąć po pomoc z zewnątrz, by usprawnić podejmowane przez siebie inicjatywy. Dobrym wyborem jest firma iCEA.

  Nieprawidłowe targetowanie

  Pominięcie niektórych grup odbiorców

  Każda kampania na Facebooku wymaga uwzględnienia wszystkich grup docelowych, czyli standardowych, niestandardowych i podobnych. Jeśli do tego nie dojdzie, skutkiem może być wykluczenie z działań promocyjnych osób, które, potencjalnie, mogą zagwarantować najwyższy wskaźnik konwersji (odsetek użytkowników, którzy wykonali pożądaną akcję).

  Szczególne znaczenie ma niestandardowa grupa odbiorców. Targetowanie za jej pośrednictwem jest bowiem niezbędnym elementem remarketingu. Warto szczególną uwagę zwrócić na tych użytkowników, którzy weszli w określoną interakcję ze stroną stosunkowo niedawno, czyli np. w przeciągu maksymalnie 14 dni (Facebook Ads umożliwia ustawienie maksymalnego zakresu czasu na 180 dni). Dotarcie do nich z reklamą może być skuteczniejsze i w efekcie doprowadzić do uzyskania konwersji.

  Stosowanie niepożądanych ustawień

  Problem ten ma złożony charakter. Obejmuje w szczególności:

  • wyodrębnianie zbyt małego targetu i jednoczesne zawyżanie budżetu czy przedziału czasowego – skutkiem jest wyświetlanie się tych samych reklam pojedynczym użytkownikom nawet kilka razy dziennie, co zniechęca ich do kliknięcia w post, a nierzadko powoduje ukrycie reklamy lub oznaczenie jej jako spam (ma to negatywne skutki dla reputacji konta firmowego),
  • włączenie wszystkich grup do identycznego zestawu reklam – prowadzi to do niemożności skutecznego zweryfikowania tego, jakie działania przynoszą najlepsze efekty,
  • rezygnowanie z kampanii po dwóch-trzech dniach jej realizacji w sytuacji braku widocznych efektów – za pomocą Facebook Ads reklama, by osiągnąć pożądane efekty, musi być wyświetlana przez dłuższy czas, minimum tydzień, a najlepiej dwa tygodnie, gdyż dopiero wówczas można rzetelnie sprawdzić jej efektywność.

  Nierzadko dochodzi również do braku wykluczeń w odniesieniu do grup targetowych, co powoduje wzajemną konkurencję pomiędzy reklamami i ich wyższy koszt. Częsty problem to także stosowanie automatycznych umiejscowień reklam, które skutkuje niepotrzebnym wyświetlaniem materiałów w zbyt wielu aplikacjach.

  Brak Piksela

  Służy on do monitorowania aktywności, jakie są podejmowane przez użytkowników portalu Facebook. Kampanie reklamowe realizowane przy użyciu tego narzędzia pozwalają na poznanie zachowań i preferencji internautów, mierzenie skuteczności reklam oraz prowadzenie remarketingu. Dzięki temu można pozyskać informacje, które pozwolą na wzrost skuteczności działań promocyjnych.

  Brak Piksela to więc poważny mankament. Jego konfiguracja i zainstalowanie w witrynie jest możliwe dzięki Menedżerowi reklam Facebook Ads. Podczas tego procesu należy pamiętać o tym, by uwzględnić istotne dla reklamodawcy zdarzenia, takie jak dodanie przez użytkownika produktu do koszyka czy zapisanie się do newslettera.

  Pominięcie adresu URL

  Tagowanie nie jest wymagane do stworzenia reklamy, dlatego aspekt ten jest pomijany przez niektórych reklamodawców. Jest to niepożądane z tego powodu, że brakuje przekierowania do strony docelowej, na której użytkownicy mogą wejść w określone interakcje.

  By temu przeciwdziałać, w Menedżerze Facebook Ads dla każdej reklamy należy wypełnić stosowne pola, w tym:

  • Website URL – strona, do której kieruje reklama,
  • Campaign Source – źródło ruchu, czyli np. Facebook lub Messenger,
  • Campaign Medium – typ kampanii,
  • Camping Name – nazwa kampanii,
  • Campaign Term – grupa odbiorców,
  • Campaign Content – rodzaje reklam.

  W adresie URL należy stosować wyłącznie małe litery i nie wstawiać polskich znaków. Słowa powinny być rozdzielane za pomocą pauz.

  Podczas korzystania z Facebook Ads reklamodawcy mogą popełniać różnorodne pomyłki. Większość prowadzi do nieskuteczności działań promocyjnych. Jeśli dostrzeżemy takie błędy i nie jesteśmy w stanie samodzielnie sobie z nimi poradzić, pomoc można uzyskać od kompetentnych pracowników agencji SEO, takie jak iCEA.

  Podstawowe zalety wykorzystywania kampanii reklamowej Facebook Ads

  Rozbudowany target

  Kampania na Facebooku jest korzystna w zasadzie dla każdego, kto chce skutecznie wypromować swoją markę i szybko dotrzeć do odpowiednio dużej liczby potencjalnych klientów. Składa się na to szereg czynników, w tym dostęp do ogromnej społeczności. Popularne hasło „nie ma Cię na Facebooku, więc nie żyjesz” w pewnym stopniu nawiązuje do tego, że jeśli chce się zaistnieć w sieci i prowadzić w jej ramach działalność biznesową, konieczne jest wykorzystywanie Facebook Ads.

  Co istotne, target może dotyczyć również użytkowników pochodzących z innych krajów, co sprzyja internacjonalizacji działalności oraz ekspansji na nowe rynki i dywersyfikacji oferty.

  Kampanie reklamowe na FB zapewniają dostęp do wielu opcji, za pomocą których można określić grupę docelową. W ten sposób możliwe jest precyzyjne wyznaczenie targetu, w tym pod kątem cech społeczno-demograficznych, takich jak płeć, wiek czy miejsce zamieszkania (nie tylko województwo i miasto, ale również poszczególne dzielnice i ulice). Takich parametrów jest kilkaset.

  Wyodrębnienie targetu pod ich kątem pozwala na tworzenie wysoce spersonalizowanych reklam, które docierają wyłącznie do osób w największym stopniu zainteresowanych daną ofertą czy tych, które mieszkają na określonym terenie. To ostatnie jest szczególnie ważne w przypadku firm, które działają stacjonarnie i oferują swoje produkty czy usługi w placówkach – dotyczy to np. restauracji czy mechaników samochodowych. Prawidłowy dobór parametrów pod kątem grupy docelowej wpływa znacząco na wzrost wydajności kampanii realizowanych poprzez portal Facebook.

  Reklama za jego pośrednictwem jest w stanie długo docierać do potencjalnych klientów. Nawet jeśli zastosujemy bardzo dużo szczegółowych parametrów, zasięg serwisu i ogromna liczba jego użytkowników powoduje, że oferta będzie cały czas docierała do wybranych przez nas osób. Nie trzeba martwić się tym, że nagle lista potencjalnych klientów się wyczerpie i prowadzenie kampanii reklamowej Facebook Ads utraci sens. Zawsze istnieje grupa docelowa, a jeśli jest ona niezbyt liczba, można zmodyfikować wcześniej wybrane parametry doboru jej członków.

  Atrakcyjne stawki

  Ważne znaczenie mają stosunkowo niskie koszty działalności promocyjnej, szczególnie jeśli porówna się je z innymi dostępnymi formami reklamy internetowej. Przykładowo, inwestycja na kwotę 100 zł może zapewnić wyświetlenie reklamy nawet u kilku tysięcy użytkowników, co jest atrakcyjną i rozsądną stawką. Im wyższy budżet, tym większa szansa na pozyskanie kolejnych klientów. Dzięki niskim stawkom, dostęp do marketingu realizowanego za pośrednictwem Facebook Ads mają w zasadzie wszyscy, w tym małe firmy oraz startupy, które nie są w stanie przeznaczać zbyt dużych kwot na działania promocyjne.

  W przypadku portalu Facebook reklama prowadzi do szybkiej konwersji, czyli podjęcia przez użytkowników pożądanych akcji, co w innych formach marketingu internetowego, takich jak banery reklamowe czy pozycjonowanie stron WWW, trudno jest osiągnąć w krótkim przedziale czasowym. Zastosowanie promowania w oparciu o ten serwis pozwala na rezygnację z innych form reklamy internetowej, co jest dodatkową korzyścią finansową. Dla przykładu można podać, że Facebook Ads jest skuteczną alternatywą względem e-mail marketingu. System umożliwia bowiem pozyskiwanie adresów poczty elektronicznej potencjalnych klientów i przesyłanie do nich oferty.

  Dla wielu użytkowników kluczową rolę pełni możliwość uruchamiania kampanii reklamowych na FB wówczas, gdy posiadają oni odpowiednie zasoby finansowe i konkretne potrzeby. Promowanie nie jest obwarowane warunkami wynikającymi z konkretnej umowy, zakładającymi, że w każdym miesiącu należy wydać określoną kwotę. Zamiast tego Facebook Ads pozwala na elastyczne dopasowanie liczby i zakresu reklam do pożądanych przez użytkownika stawek, w związku z czym w jednym miesiącu można wydać 200 zł, a w kolejnym czasowo zrezygnować z oferty. Ważne jest to, że sposób dokonywania płatności, w tym pod kątem częstotliwości, jest ściśle dopasowany do parametrów wyznaczonych przez użytkownika. Gwarantuje to, że budżet nie zostanie przekroczony, co neutralizuje ryzyko powstania nieoczekiwanych zobowiązań finansowych

  Szybkie tempo działań reklamowych

  Istotna jest duża oszczędność czasu. Zamiast długotrwałego i niewygodnego roznoszenia ulotek czy naklejania plakatów, co w wielu wypadkach nie jest skuteczne (decyduje o tym np niechęć niektórych osób do sięgania po tego typu formy promocji), Facebook Ads pozwala na efektywne organizowanie i zarządzanie kampaniami reklamowymi bez wychodzenia z domu, bezpośrednio z komputera lub urządzenia mobilnego. Dzięki temu można uzyskać więcej czasu np. na obsługę klienta poprzez kanał e-commerce i tym samym zwiększyć skuteczność procesów biznesowych.

  Kampanie reklamowe na FB to także możliwość szybkiego osiągnięcia założonych celów. Bezpośrednio po wygraniu aukcji działania promocyjne są wdrażane, co ma duże znaczenie np. w przypadku dopiero założonych stron, które potrzebują szybkiej promocji w Internecie, jak również osób, które chcą szybko wypromować nowy produkt lub usługę. Platforma pozwala ponadto na natychmiastowe informowanie innych użytkowników m.in. o akcjach promocyjnych, co może stanowić istotny czynnik pozyskiwania nowych klientów.

  Szerokie możliwości promocji

  Wykorzystując Facebook, reklama może być wyświetlana w różnorodny sposób, w zależności od preferencji użytkownika oraz oczekiwań grupy docelowej. Ponadto możliwe jest samodzielne edytowanie tekstu czy grafiki, a także wykorzystywanie Instagrama czy Messengera.

  Istotne jest to, że reklamy prezentowane za pośrednictwem Facebook Ads dla wielu osób są trudne do odróżnienia od zwykłych postów. Dlatego chętnie na nie wchodzą, co wynika dodatkowo z tego, że poszczególne oferty są spersonalizowane i dopasowane do preferencji użytkowników. Wydatnie wpływa to na konwersję i efektywną realizację celów marketingowych.

  Pozostałe zalety

  Do innych korzyści, które wyróżniają kampanie reklamowe na FB, zaliczyć należy:

  • dostęp w czasie rzeczywistym do wyczerpujących statystyk i danych, za pomocą których dokładnie widać, jakie działania przynoszą efekty, a z których najlepiej zrezygnować – pozwala to na lepsze planowanie kolejnych kampanii,
  • stosunkowo łatwą obsługę – nawet osobom, które dopiero rozpoczęły użytkowanie Facebook Ads, stworzenie kampanii i prawidłowe zarządzanie nią nie powinno sprawiać większych problemów; w Internecie dostępnych jest dużo poradników oraz wskazówek na temat tego, w jaki sposób operować poszczególnymi opcjami, by reklamy przynosiły konkretne zyski,
  • możliwość szerokiego wykorzystywania zalet remarketingu – oferuje to opisany już Piksel.

  Kampanie reklamowe na FB gwarantują szereg korzyści. Przede wszystkim decydują o skutecznym dotarciu dokładnie do tych użytkowników, którymi, jako oferodawcy, jesteśmy zainteresowani, aby sprzedać im określony produkt czy usługę lub doprowadzić do innego działania z ich strony (polubienia strony, skomentowania posta itp.). Efektem staje się uzyskanie konwersji i realizacja, np. celów biznesowych.

  Kampanie reklamowe na FB razem z agencją – kiedy takie rozwiązanie jest potrzebne?

  Niektóre osoby, decydując się na reklamowanie za pośrednictwem Facebooka, zastanawiają się nad tym, czy robić to samodzielnie, czy wybrać pomoc ze strony agencji. Pierwsza opcja jest zasadna z tego względu, że umożliwia prowadzenie marketingu przy minimalnych nakładach finansowych. Poza tym zapewnia osobistą kontrolę nad wszystkimi aspektami związanymi z zarządzaniem kampanią oraz jest sposobem na wzrost poziomu umiejętności w zakresie obsługi Facebook Ads.

  Wybór agencji reklamowej jest zasadny wówczas, gdy:

  • brakuje nam czasu na promocję produktów czy usług np. ze względu na intensywne rozwijanie działalności biznesowej,
  • nie posiadamy jakiegokolwiek doświadczenia w obsłudze portalu Facebook – reklama realizowana za jego pośrednictwem w dowolnej formie, nawet najprostszej, może przysporzyć wielu trudności i doprowadzić do zniechęcenia,
  • wykazujemy obawy przed tym, że zamiast osiągnąć zamierzone cele, nasze działania nie przysporzą nam żadnych korzyści i niepotrzebnie utracimy nakłady czasowe oraz pieniężne.

  Najlepszym wyborem jest działająca stosunkowo długo na rynku i mająca dobre opinie wśród klientów, a także specjalizująca się w działaniach z zakresu SEO agencja. Facebook Ads stwarza wręcz ogromne możliwości, jeśli chodzi reklamę, w tym remarketing. W wielu wypadkach, szczególnie, jeśli działalność jest prowadzona na szeroką skalę, potrzeba jednak odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia, by promocja w mediach społecznościowych była skuteczna. Może to zapewnić wykwalifikowany zespół specjalistów firmy iCEA.

  Dzięki niemu można uzyskać:

  • dobór najwłaściwszych celów kampanii oraz rodzajów i form reklam – w tym zakresie pod uwagę należy wziąć wiele czynników i parametrów, a samodzielny ich dobór może sprawiać kłopoty i być przyczyną późniejszych niepowodzeń,
  • personalizację oferty – agencja zapewnia opiekę ze strony oddelegowanego pracownika, który czuwa nad prawidłowym wdrażaniem kampanii, w razie potrzeby ją modyfikując, a także stale dobierając rozwiązania pod kątem potrzeb klienta,
  • gwarancję szybkiej realizacji stricte tych celów, które zostały wyznaczone prze reklamodawcę.

  Decydując się na opcję, jaką jest agencja, Facebook Ads pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje reklama w mediach społecznościowych. Obecnie jest to jeden z podstawowych warunków osiągania sukcesów rynkowych poprzez zdobywanie nowych klientów, wzrost zysków oraz dywersyfikację oferty.

  Oceń tekst
  Średnia ocen 4.9/5 - Liczba ocen: 85
  NASI KLIENCI
  lvbet
  vuka
  Panattoni
  Lou
  botland
  sneaker peeker
  mks meble
  kuchniasklep.pl
  mebleM4.pl
  mpm
  Bezpłatna konsultacja

   That’s right,

   Let’s talk!

   Porozmawiajmy o tym, jak możesz zwiększyć sprzedaż w swoim biznesie dzięki efektywnym kampaniom reklamowym.

   • I Wypełnij formularz kontaktowy.
   • II Nasz Specjalista ADS skontaktuje się telefonicznie i ustali dogodny termin konsultacji.
   • III Na bezpłatnej konsultacji przedstawiamy wyniki naszej analizy.
   • IV Po konsultacji otrzymasz podsumowanie oraz wskazówki, jak efektywnie reklamować swój biznes w sieci.
   Pobierz bezpłatną
   CHECKLISTĘ
   SKUTECZNEJ KAMPANII
   GOOGLE SHOPPING ADS
   i dowiedz się, jak zwiększyć zyski z reklam produktowych