Tomasz Klorek

Wcześniej nasze kampanie na Facebooku prowadziła inna firma. Gdyby nie przeprowadzony przez ADSRight audyt, do dziś tracilibyśmy pieniądze na nieskuteczne działania reklamowe.